Bara Danmark ligger före oss i årets genomgång av EU-ländernas digitala mognad. Och svenskarna är flitiga att använda digitala tjänster. Vi placerar oss i topp när det gäller att lyssna på musik eller se film på nätet. Och vi har förutsättningarna också – vi ligger på första plats både när det gäller utbyggnaden av 4g och andel av hushåll som abonnerar på ultrasnabbt bredband.

Läs också: Proppen ur – här är siffrorna som visar att digitaliseringen tagit fart på riktigt

Vi ligger också högt – på tredje plats – när det gäller att använda sig av digitala offentliga tjänster. 90 procent av internetanvändarna i Sverige skickar in blanketter digitalt till myndigheter.

– Anledningen till att Sverige nu får en bättre placering är att vi gör bra ifrån oss inom bredbandsutbyggnad och medborgarnas användning av internet. Men en stor utmaning är fortfarande den offentliga sektorn. Här behöver vi växla upp och erbjuda bättre digitala tjänster inom till exempel hälsovård och övriga myndighetskontakter. Vi behöver också fortsätta arbeta aktivt med att klara utbyggnaden av snabbt bredband på landsbygden, säger digitaliseringsminister Peter Eriksson i en kommentar.

Läs också: Sverige skriker efter it-kompetens – så varför utbildar vi inte fler?

Men det är inte bara så att gemene man har ett digitalt vardagsliv. Sverige ligger också näst högst när det gäller antalet it-specialister – efter Finland. Samtidigt så täcker inte antalet det behov vi har på långa vägar. Och antalet personer med examen inom naturvetenskap, teknik, ingenjörsvetenskap och matematik släpar efter många andra EU-länder.

Trots att vi ligger kvar i toppen så rör vi oss inte framåt snabbare än andra EU-länder. Framstegen ligger generellt i linje med EU-genomsnittet och övriga länder i det högpresterande klustret konstateras det i EU:s rapport.

Och fortfarande är vår akilleshäl öppna data i den offentliga förvaltningen – där ligger vi långt ner på plats 21.

Fakta

1. Danmark
2. Sverige
3. Finland
4. Nederländerna
5. Luxemburg
6. Irland
7. Storbritannien 
8. Belgien
9. Estland
10. Spanien
11. Österrike
12. Malta
13. Liechtenstein
14. Tyskland
15. EU totalt
16. Slovenien
17. Portugal
18. Tjeckoslovakien
19. Frankrike
20. Lettland
21.Slovakien
22. Cypern
23. Kroatien
24. Ungern
25. Polen
26. Italien
27. Bulgarien
28. Grekland
29. Rumänien