Någonstans i månadsskiftet april-maj uppdaterade Google sin uppförandekod och delade ut till sina anställda. Och nu är det kända mottot ”don't be evil” nästan helt borta noterar Gizmodo. 

Redan 2015 när Google omorganiserades under moderbolaget Alphabet valdes en anpassad version där det i stället för att direkt uppmana till att inte vara ond i stället handlar om att göra rätt – ”do the right thing”. Men Google behöll fortfarande det mer vassa originalet.

Men i den nya uppförandekod som delas ut till de anställda har uppmaningen att inte vara ond nästan helt tagits bort.

Läs ocksåGoogle-anställda slutar i protest mot kontroversiellt AI-projekt

I den tidigare versionen, som fortfarande fanns kvar den 21 april, stod det att Googles uppförandekod är ”one of the ways we put “Don’t be evil” into practice”.

Knappt två veckor senare, den 4 maj, var den delen förändrad till det mer utslätade att uppförandekoden är ”one of the ways we put Google’s values into practice”.

På ett ställe finns dock det gamla mottot ännu kvar. Den sista raden i dokumentet lyder: “And remember… don’t be evil, and if you see something that you think isn’t right – speak up!”

Gizmodo har inte lyckats få någon kommentar kring förändringen från Google.