Datacenterboomen i Sverige har varit intensiv de senaste åren. Inte minst har det blivit extra intressant för utländska aktörer att etablera sig eller bygga ut i Sverige efter att regeringen sänkte elskatten för datacenter, vilket skedde först för de stora och sedan för de små.

Enligt Skatteverket kan datorhallar som bedriver informationstjänstverksamhet, informationsbehandling eller uthyrning av serverutrymme få ordentligt mycket lägre energiskatt på el. De företag som bedriver datorhall har en energiskatt på 0,5 öre/kWh efter avdrag eller återbetalning. Motsvarande siffra utan skattelättnad ligger på 33,1 öre/kWh.

Läs också: Datacenterjätte storsatsar i Stockholm – investerar 785 nya miljoner

Vissa förutsättningar måste dock vara uppfyllda för att få den lägre skatten. Bolaget måste vara berättigat till statligt stöd och ett av huvudvillkoren är att man inte har ekonomiska svårigheter. Dessutom ska varje datorhall ha en sammanlagd installerad effekt som uppgår till minst 0,1 megawatt, exklusive effekten för kyl- och fläktanläggningar.

Vad kostar det då att lyfta fram Sverige som ett mönsterland för datacenterbyggnationer?

De siffror Skatteverket kan presentera för 2017 visar att det fattades beslut om återbetalning på totalt 45,9 miljoner kronor. Dessutom medgavs avdrag i deklarationer för datorhallenergi med totalt 143,4 miljoner kronor.

Hur utvecklingen har varit i år återstår att se. De siffror som finns tillgängliga för 2018 togs fram i februari. Där har det hittills varit återbetalning på 14 miljoner kronor, och avdrag för datorhallenergi på 17,4 miljoner kronor.

Läs också: Datacenterboomen sätter press på det svenska elnätet

Och flera satsningar är som bekant på gång. Härom veckan meddelade Facebook att man ska bygga ut sin jätteanläggning i Luleå. I samband med utbyggnadsbeskedet konstaterades att de nuvarande två byggnaderna står för mer än en procent av Sveriges totala kraftförbrukning, vilket om det är en korrekt uppgift skulle innebära 1,4 tWh per år. Enligt Svenska Kraftnät är den totala årsförbrukningen i Sverige 140 tWh per år.

Exakt hur mycket staten betalat hittills för just Facebooks norrbottniska äventyr är svårt att svara på. De siffror som finns tillgängliga för det Facebookägda bolaget Pinnacle Sweden visar att de har fått återbetalning med 10,3 miljoner kronor för första kvartalet 2017. Efter det har man blivit frivilligt skattskyldiga, något som innebär att avdragens storlek omfattas av skattesekretess.