Att det är goda tider för it-bolagen är glädjande för de flesta. Men det finns också baksidor, inte minst i en bransch där i princip varje bolag uppger att de gärna vill rekrytera nya medarbetare.

Väldigt många anser nu att arbetsbördan är hög. Det visar Sveriges Ingenjörers Innovations- och konjunkturrapport som bygger på svar från landets ingenjörstäta företag. En del sektorer inom industrin har visserligen högre siffror, men inom tjänstesektorn är IT och Telekomföretagen den bransch som uppger att de har högst arbetsbörda. Här har 62 procent av respondenterna uppgett att arbetsbördan är för hög.

Läs också: Branschen skriker efter kompetens – men vad gör it-bolagen själva?

– Det vi har gjort är att jämföra olika branscher och då ser vi att IT- och Telekom är en bransch som ligger väldigt högt, säger Staffan Bjurulf, näringspolitisk expert på Sveriges Ingenjörer.

Den främsta och mest naturliga förklaringen till att så många upplever arbetsbörda torde vara att färre får göra mer på grund av den ofta uttalade kompetensbrist som råder i branschen och som vi skrivit om vid upprepade tillfällen. Men det finns även andra orsaker, som givetvis är kopplade till kompetensbristen, som kan förklara it-branschens höga siffra.

– Det man kan tänka sig är att det händer oerhört mycket inom it-utvecklingsområdet idag. Det går fort och behövs hela tiden ny kunskap och då efterfrågas mer och mer hjälp för hur man kan hantera den nya tekniken, säger Staffan Bjurulf och konstaterar att de goda tiderna i it-branschen får extra bränsle av att det går bra i industrin.

– Industrin går väldigt bra och det gör att många it-företag som är underleverantörer till industrin har mycket att göra. Samtidigt har man dessutom en utveckling där man går över till andra arbetssätt och då behövs det ny kunskap, och den som ska tillhandahålla det blir en viktig resurs för att stötta de processer man är inne i för att kunna leverera till marknaden.

Läs också: En tredjedel av it-proffsen vill byta jobb – här är sex skäl till varför

Undersökningen utgår från 92 000 ingenjörsmedlemmar i det svenska närringslivet. Det är fackligt förtroendevalda i företagens lokala akademikerföreningar som ar svarat på frågorna i enkäten. De sitter i företagens styrelser och har daglig kontakt med de ingenjörer som driver företagets tekniska utveckling.

Totalt har frågorna gått ut till 670 företag av olika storlek. Svarsfrekvensen ligger på 61 procent.