Lite i skymundan av de mer uppseendeväckande nyheterna i Googles nya operativsystem Android P – som smarta svar-, text- och batterifunktioner, och nya sätt att navigera i telefonen genom att svepa – så är den här releasen också ännu ett steg på Googles resa att ta sig in på ännu fler företag.

Android anpassas hela tiden mer och mer för företagsvärlden.

Android P som också går under namnet 9.0 släpptes som beta i början av maj, men den den skarpa versionen väntas inte släppas förrän till hösten.

Leif-Olof Wallin, telekomanalytiker på Gartner, säger att Android under de senaste uppdateringarna kontinuerligt lagt till fler och fler företagsfunktioner – och att det också gett resultat. Från att Android har upplevts som osäkert och konsumentinriktat tar det nu stora steg också på företagsmarknaden.

Läs mer: Android P avtäckt: Här är nyheterna vi ser fram emot

– Globalt är Android mycket större än IOS på företagen, med en marknadsandel på 73 procent, även om det finns en del undantag som Norden och USA.

– Allt sedan Android 6 har Google hållit en stadig kurs och byggt in mer och mer företagsfunktioner.

Även Android P är ett steg i den riktningen, säger Leif-Olof Wallin, även om han inte tycker att nyheterna är så väldigt stora.

– Jag tycker den stora trenden är mer intressant än den här enskilda uppdateringen. Android blir allt bättre på att separera företagsappar och personliga appar, och det blir lättare för användarna att hoppa mellan de här världarna samtidigt som de är inloggade.

– Samtidigt som systemet tillåter skiften mellan företagsappar och personliga appar så blandar man inte ihop de här världarna, det finns visuella markeringar.

Vilka nyheter ur ett företagsperspektiv tycker då Leif-Olof Wallin är viktigast med Android P?

– Den viktigaste nyheten gäller inte bara företagen utan också konsumenterna, och det är att det är lättare för hårdvaruleverantörerna att snabbt få ut patchar och fixar till systemet.

– De förbättrar också ”kiosk mode” och gör det möjligt att köra flera appar. Tidigare kunde administratörer bara låsa enheter till en app men nu kan användare skifta mellan flera appar på den enheten.

Just den funktionen framhålls också av den Google-specialiserade nyhetssajten 9to5 Google när de ska peka på de viktigaste företagsnyheterna i Android P.

Läs mer: 10 år i år – så har Android utvecklats genom åren

De pekar också på att arbetsapparna får en egen flik i appstartaren (launchern) märkt med en blå portfölj som bättre matchar den övergripande Android-designen.

Det finns också en funktion i arbetsfliken som stänger av arbetsläget – inklusive appar och meddelanden – när arbetsdagen är slut.

Leif-Olof Wallin på Gartner tror att Android P kommer att locka ytterligare företag till den här plattformen.

– Google håller en stadig kurs för företagen. De har jobbat målmedvetet och är redan väldigt etablerade. För varje release stärks de här bitarna. Vi märker också att företagen får mer och mer förtroende för den här plattformen, ur ett säkerhetsperspektiv är inte företagen lika oroliga längre.