IP-Only bygger strömningsnät

IP-Only uppger att man investerar miljonbelopp i ett nytt medianät till 37 arenor över hela Sverige. Det handlar om multisportarenor, kongresscenter och andra relevanta sändningsplatser över hela landet. Med hjälp av fiberuppkopplingar ska nu sporter som normalt inte haft ekonomiska muskler till direktsändning få möjlighet till streamingsändningar i realtid. Det skriver IP-Only om projektet.

– Nu har tekniken för första gången hunnit ifatt efterfrågan inom streaming, säger Fredrik Lindros, tillförordnad affärsområdeschef för IP-Only Enterprise.

IP-Only beskriver det som att tjänsten använder en dedikerad direktanknytning i stamnätet, som är separerat från övrig trafik, vilket skapar såväl stabilitet som hög prestanda. Detta istället för att behöva förlita sig på OB-bussar och satellitlänkar, vilka båda är kostsamma lösningar.

– Livesändningar ställer helt andra krav på infrastrukturen när den genomförs på distans jämfört med om den sker på plats då kamerastyrning, ljudupptagning och annan teknik måste fungera och kunna fjärrstyras utan avbrott. I dag är nätet tillräckligt stabilt och har tillräckligt låg överföringsfördröjning för att detta ska vara möjligt. Möjligheten att exempelvis sända damhandboll från uppkopplade arenor har aldrig varit så stor som nu, säger Joakim Palm, produktchefen bakom tjänsten Medianode på IP-Only Enterprise.

Släpar inte längre efter

Konsultbolaget Consid har tillsammans med släpvagnstillverkaren Brenderup Group skapat en ny webbplattform. De första lanseringarna har nu skett och återförsäljare har redan börjat lägga beställningar i den nya Sitecoreplattformen.

Brenderup, som producerar och hyr ut släpvagnar, har verksamhet i Norden och finns representerade på ett antal andra europeiska marknader. Sedan Brenderup blev självständiga 2014 har behoven kopplat till webb och kommunikation vuxit och förändrats, och man har fram till nu levt med en äldre digital plattform som nu behövde uppdateras.

Efter ombyggnationen kan återförsäljare lägga beställningar direkt in i integrerade system med affärssystemskopplingar till Microsoft Dynamics AX.

– Vi är glada för det förtroende vi fått av Brenderup. Det är viktigt att varje företag får äga kundupplevelsen. Att ha en uppdaterad och personifierad digital lösning utefter verksamheten är en viktig del i våra kunders arbete med att skapa relevanta upplevelser och bygga långsiktiga kundrelationer. Vi är glada och nöjda över att ha varit med och tillhandahållit Brenderup med vår expertis inom området under deras första steg på den digitala förändringsresa som bolaget är på, säger Consids vd Peter Hellgren.

Helsingborg nästa att testa

Testkonsulten System Verification öppnar nytt kontor i Helsingborg. Det blir bolagets fjärde kontor i Sverige efter Malmö, Göteborg och Stockholm. Den nya etableringen är ett led i den expansion som System Verification nu genomför både i Sverige och utomlands. I Helsingborg handlar det om att öka kundbasen i regionen, men också attrahera nya medarbetare från nordvästra Skåne.

– Vi har kunder i Helsingborg med omnejd sedan många år och det är en allt intressantare region. En lokal etablering gör att vi kan bearbeta marknaden på ett bättre sätt och bli mer attraktiva för nya medarbetare som bor i regionen. Etableringen kommer också underlätta vår expansion utomlands, eftersom flera bolag har global verksamhet och vi då kan följa med dem till dessa länder, säger vd Erik Björhäll.

Ansvarig för det nya kontoret blir Lars Lanker, som närmast kommer från en roll som regionchef för Sigma IT & Management.

– System Verification har ett mycket positivt och tydligt varumärke, som sticker ut och gör skillnad. De fokuserar på sin nisch Quality Assurance och har respekt på marknaden. Jag ser stora möjligheter i Helsingborg och ser fram emot att få bygga en etablering där. Vi tror det finns många i regionen som kan vara attraherade av ett nischat QA-bolag, när vi dessutom kan erbjuda uppdrag nära deras boende, säger Lars Lanker, som tillträdde den 17 maj.

Migrationsverket meddelar

Addnodebolaget Ida Infront har fått i uppdrag att leverera sin förmedlingsprodukt Iipax Communication FMM till Migrationsverket. Avtal har tecknats för licens, införande, support och underhåll med ett affärsvärde som uppgår till cirka 2 miljoner kronor.

Migrationsverket har i sitt regleringsbrev från regeringen fått i uppdrag att ansluta sig till Skatteverkets tjänst Mina meddelanden. Något som den nya produkten ska lösa. Den används redan idag på andra myndigheter som Exportkreditnämnden och Naturvårdsverket för att leverera post digitalt till företag och medborgare.

– Vi är självklart stolta över att Migrationsverket väljer Ida Infronts produkt som förmedlingstjänst. I affären ingår även införande av tjänsten, support och underhåll samt optioner på utbildning och konsulttjänster, säger vd Stefan Jonegård.

Skandiabanken sprider Sigmastocks

Fintechbolaget Sigmastocks, som hjälper privatpersoner att spara i aktier, har tecknat ett avtal med Skandiabanken, som kommer att bjuda sina kunder på Sigmastocks tjänst under sex månader.

– Erbjudandet är mycket nytänkande och visar att Skandiabanken är en aktör att räkna med nu när fintechbolag utmanar gammelbankernas befintliga lösningar, säger Mai Thai, medgrundare och vd på Sigmastocks.

Själva aktieköpen sker tack vare en integration mellan Sigmastocks och Skandiabanken.

– Vårt mål är att göra aktiesparande tillgängligt för allmänheten, och Skandiabanken hjälper oss att uppnå detta, vilket är fantastiskt kul, säger Nanna Stranne, medgrundare och ansvarig för marknadsföring på Sigmastocks.

– Sigmastocks har skapat en innovativ tjänst som bygger både kunskap och intresse för investeringar. Vi vill vara en bank som ger våra kunder stora valmöjligheter och detta samarbete är därför en naturlig del i vårt erbjudande mot kund, säger Johanna Cerwall, vd på Skandiabanken.

B3 eller sämre?

Konsultbolaget B3IThar nu fått klartecken från Bolagsverket för namnbyte till B3 Consulting Group, vilket beslutades på årsstämman den 15 maj.

- Namnbytet ser vi som ett naturligt steg i koncernens utveckling. I våra kunduppdrag är vi numera delaktiga i alla faser av digital transformation – från analys och strategi till realisering. Och det handlar både om ny teknik, nya affärsmodeller, nya kundbeteenden och nya arbetssätt, säger vd Sven Uthorn.

Namnbytet på moderbolaget i koncernen kommer även att slå igenom i form av nya namn på dotterbolagen i koncernen, där prefixet B3IT byts mot B3, samt bolagets kortnamn på Nasdaq som ändras från B3IT till B3. Samtliga namnändringar kommer att tillämpas fullt ut från den 1 juli.

Tung skalp för Smartsign

Volvo Lastvagnar satsar nu på digitala skärmar på sina kontor och fabriker. Totalt är det 900 digitala skärmar som Volvo lastvagnar har köpt in till sina fabriker och kontor i totalt 30 länder. Skärmarna används till intern kommunikation, vilket är också ett av de populäraste segmenten inom Smartsign.

– Det blir allt viktigare för företag att nå ut med relevant kommunikation för sina medarbetare. Man vill kunna nå ut med sina budskap snabbt och enkelt till sin personal, gärna där människor rör sig. Med en bra internkommunikation skapas också motivation och engagemang bland medarbetarna, säger Martin Romanowski, vd på Smartsign.

Söta besked för Workday

Godistillverkaren Cloetta ska använda Workdays hr-system till sina 2 600 anställda runt om i världen. Det nya systemet ska effektivisera och standardisera hr-riktlinjer, processer och rapportering och samtidigt öka effektiviteten och kvalitén för hr-stödet till båda chefer och övriga anställda.

De 2 600 användarna sitter i elva olika länder och ska nu kunna rapportera och informera i realtid. Under implementeringen kommer Workday se till att Cloetta uppfyller kraven för den nya europeiska dataskyddsförordningen GDPR.

– När man har en konsumentdriven verksamhet som finns på mer än 50 marknader är det viktigt att man har ett system som speglar vår organisations globala karaktär och ger våra medarbetare och chefer ett standardiserat arbetssätt. Vi är övertygade om att Workday kommer att hjälpa oss att effektivisera våra hr-verksamhet idag och kommer att fortsätta att möta våra behov när vi växer framöver, säger Regina Ekström, hr-chef på Cloetta.