De som är intresserade av det senaste inom utvecklingsmetoder och projektstyrning ligger ofta långt fram i hajpkurvan. För vissa är agila metoder och andra ”nymodigheter” gammalmodiga och inte värda att botanisera i.

Men i realiteten drivs många projekt med ännu äldre metoder. En möjlig karriärväg för den ambitiöse projektledaren är att faktiskt förkovra sig i de arbetssätt som används.

När det amerikanska undersökningsföretaget Dice presenterar sin årliga löneundersökning för teknikyrken så utkristalliserar sig sju färdigheter inom projektledning som framgångsfaktorer.

Läs också: 5 misstag som sabbar utvecklarens karriär

Undersökningen baserar sig på den amerikanska marknaden, men det lär finnas rön som kan tillämpas i Sverige. Även om en projektledare inte jobbar med alla de här färdigheterna så bör personen ha åtminstone grundläggande uppfattningar om dem.

Här är färdigheterna:

1. CMMI
Capability Maturity Model Integration (CMMI) är en metod för att utvärdera och förbättra systemutveckling. Den kan användas i ett projekt, i en avdelning eller i ett helt företag. En aspekt av CMMI är klassificera en organisation i en av fem nivåer, från nybörjare till optimerad.

2. ISO 27000
Den här ISO-standarden tar upp olika säkerhetsstandarder. Att ett företag certifierats enligt ISO 27000 uppfattas ofta som att arbetet med informationssäkerhet tas på allvar.

3. PMBOK
Project management Body of Knowledge (PMBOK) innehåller standarder, riktlinjer och regler för hantering av projekt, program och portföljer.

4. Lean
Lean är ett samlingsnamn för en mängd metoder och processer, även för mjukvaruutveckling. Det går i korthet ut på att minimera resursanvändning. För att lyckas med det krävs att optimera en verksamhet från ett helhetsperspektiv, i stället för att optimera de enskilda delarna av den.

Läs också: Nytt yrke på frammarsch: UX-skribent

5. Kanban
Kanban beskrivs ibland som en metod för systemutveckling, men är egentligen ett generellt tankesätt för att styra flöden på ett visuellt sätt. Kanban tillämpas ofta i samband med Leanprinciper. En central tanke är så kallade “just-in-time”-leveranser.

6. Change management
Det här handlar om ett systematiskt arbetssätt för att genomföra förändringar i organisationer. Förändringarna kopplas till mål, processer och teknikområden.

7. Scrum
Scrum brukar beskrivas som ett ramverk för arbete i team. Det såg dagens ljus inom systemutveckling, men används även inom andra områden. I dagligt tal kan man med gott samvete kalla Scrum för en ”metod”, inte minst då det ofta ses som en ersättare för äldre metoder. Scrum är framför allt det dominerande arbetssättet bland företag som förnyar sitt arbete med systemutveckling.