I förra veckan presenterades planerna på en gemensam nordisk storsatsning på 5G. Bland de svenska operatörerna mottogs beskedet med öppna armar, men det är långt ifrån bara glada tongångar därifrån gällande framtiden och 5G.

Tvärtom är det ganska irriterat på flera håll inför den stundande frekvensauktion som ska ske i december. Detta eftersom Telias tre konkurrenter Telenor, Tele2 och Tre samtliga befarar att frekvensauktionen kommer att sluta med något som de anser är en monopolsituation.

Oron grundar sig i de villkor som Post- och Telestyrelsen, PTS, har satt upp för auktionen.

Totalt omfattar auktionen 60 MHz, och dessa ska fördelas på två tillstånd på vardera 10 MHz, och ett tillstånd på 20 MHz i den del av frekvensbandet som erbjuder både upp- och nedlänk, FDD, samt fyra tillstånd på vardera 5 MHz i nedlänksdelen, SDL.

Lägsta bud i auktionen föreslås vara 50 miljoner kronor per 5 MHz och en aktör kan enligt förslaget maximalt förvärva 40 MHz i auktionen, oavsett om det avser tillstånd för FDD eller SDL.

Även om PTS föreslår en begränsning i hur mycket frekvenser en tillståndshavare kan tilldelas så flaggar Telias konkurrenter för att jätten ska glufsa i sig allt det gottigaste. Totalt finns det nämligen endast 40 MHz FDD-frekvenser, vilka är de frekvenser som operatörerna beskriver som de mest attraktiva.

– Frekvensauktionen innehåller kvalitativt två olika delar. SDL-delen är i praktiken en oanvändbar del av spektrumet och den attraktiva delen kan i princip köpas av bara en enda aktör. Det vore väldigt olyckligt, säger Magnus Österholm, nätexpert på Telenor.

Han skulle hellre se att man främjar konkurrensen på ett tydligare sätt och nämner 4G-utrullningen som ett bättre exempel.

– Det vi såg med 4G var att vi hade flera aktörer. Det gav en bra utrullning och bra täckning i hela landet. Det är olyckligt om det blir ett slags monopol på det. Det kommer kunden till nackdel om det inte finns fler aktörer, säger han och uttrycker följande önskemål:

– Vi skulle gärna se att PTS reglerar så att det blir minst två aktörer får spektrumet.

Och hos konkurrenten i Kista är det liknande tongångar.

– Vi vet att den starkaste drivkraften bakom utbyggnad av mobilnät med ny teknologi är konkurrens. Vid bristande konkurrens blir effekten den motsatta och det är just bristen på välavvägda och praktiskt meningsfulla konkurrensfrämjande åtgärder i reglerna för den kommande 700 MHz-auktionen som oroar oss, säger Tele2:s vd Samuel Skott och fortsätter:

– 700 MHz-bandet har pekats ut som ett av pionjärsbanden för 5G och därför är auktionen enormt viktig för utbyggnaden av 5G i Sverige. Men, det så kallade spektrumtak som PTS hittills har föreslagit saknar förankring i praktiska marknadsförhållanden då det är oklart när, till vad och i vilken utsträckning vissa delar av frekvensbandet som man vill auktionera ut kommer kunna användas i praktiken. Jag hoppas, och tror, att PTS vill säkerställa konkurrens då det kommer att krävas för att 5G-ambitionen ska kunna realiseras.

Läs också: Nu ger sig Telia in i 5g-rejset – här vill de börja bygga

På Telia är man väl medveten om att konkurrenterna fasar för att operatörsjätten ska få monopol på de viktigaste frekvenserna. Men avfärdar kritiken på följande sätt:

– Operatörers möjlighet att konkurrera på marknaden styrs inte av tillgång till spektrum i ett specifikt frekvensband utan av den totala tillgång till spektrum som en operatör har. Telia välkomnar att PTS har tagit ett bredare och ett mer långsiktigt perspektiv än bara de nu aktuella frekvenserna. Operatörerna har olika förutsättningar beträffande befintlig spektrumtillgång och förväntat kapacitetsbehov. Vi håller därför inte med om att avsaknaden av spektrumtak i ett frekvensband riskerar att skapa monopol, säger Inger Gunterberg, ansvarig för externkommunikation på Telia.

Vad anser Telia krävs i auktionen för att det ska bli så bra 5G-utveckling som möjligt?

– Det viktigaste är att auktionen blir av så snart som möjligt så att vi kan komma vidare med 5G och digitaliseringen av Sverige. Det är också viktigt att undvika alltför detaljerade regler som riskerar att hämma dynamiken på marknaden.

Borde det inte vara bättre för kunderna med om det är flera aktörer med?

– Vi kan konstatera att den svenska mobilmarknaden präglas av tuff konkurrens som resulterat i ett varierat utbud, snabb teknisk utveckling och bra prisvärda tjänster till kunderna. Vi i Sverige har bland de bästa och mest utbyggda mobilnäten i världen. Som vi sagt tidigare så styrs inte konkurrensen av antal operatörer i ett specifikt frekvensband.