Landstingen fortsätter att satsa förhållandevis lite på it och digitalisering – trots en vision om att Sverige ska bli bäst på e-hälsa i världen till 2025.

2004 låg it-kostnaderna på 2,82 procent av omsättningen och i dag ligger den på 2,88 procent visar den den årliga rapport som tas fram på uppdrag av Slit-gruppen som samlar landstingens it-strateger och it-chefer.

I rapporten hänvisas till Radar Ecosystems som beräknat att it-budgeterna i Sverige kommer att öka med 1,8 procent i snitt under året men att kommun och landsting ligger i botten med bara 1 procent.

Men det finns tecken på att satsningarna är på väg att öka, inte minst att många landsting nu är i full gång med att modernisera sina vårdinformationssystem. De upphandlingar som är på gång motsvarar med nytecknade avtal runt 75 procent av den totala svenska marknaden för vårdinformationssystem. I princip är alla system på dagens marknad utom Cosmic på väg att bytas ut.

Införandet av de systemen kommer att kräva stora resurser konstateras i rapporten. Och 13 landsting prognostiserar också en ökning av it-budgeten i år.

Läs också: Efter många år av snack – läkare och apotek ska kunna se dina läkemedel

En hel del elektroniska tjänster har börjat användas mer brett. Elektronisk hantering av frikort används nu av tio landsting och två är igång med att införa det.

Även sådant som e-remisser över landstingsgränser och självbetjäningstjänster för ankomstregistrering är på gång på flera håll.

Och det som kallas digitala vårdmöten – där man uppsöker exempelvis läkare via sin dator eller mobil – ökade kraftigt förra året, framförallt genom att flera privata tjänster kommit fram. Fyra landsting använder sig redan av det och nio är i gång med pilot.

Som CS noterat har landstingen problem att uppfylla patientdatalagens krav trots att lagen i dagarna fyllde tio år

Det syns också i rapporten som följt landstingens arbete med att klara kraven för sammanhållen journalföring med spärr, samtyckeshantering och loggranskning.

Bara två landsting uppger sig vara klara med anpassningen till patientdatalagen, 17 är delvis klara och ett har påbörjat arbetet.

Och tidpunkten för när landstingen bedömer att arbetet ska vara klart har skjutits framåt år för år – för att nu ha landat på efter 2020.