Innovation är definitivt ett av de mest använda modeorden inom it i dag. Det har gått så långt att man tämligen ofta hör det närbesläktade verbet ”innovera” i dagligt tal.

Vad betyder innovera?

Enligt Svenska akademiens ordbok betyder innovera att införa något nytt, nyheter, göra förändringar eller förändra. Ingen av definitionerna säger uttryckligen att den innovation som innoveras fram behöver vara helt nyskapande.

För Myndigheten för delaktighet har man försökt se på innovation som att utgå från användarnas behov och idéer och göra något nytt som skapar värde och effekt för dem. Ett exempel på det är framtagandet av appen Kläder efter väder.

Hur gick det till?

Till skillnad från i många andra projekt, både i offentlig verksamhet och i näringslivet, så var väderappen inte resultatet av någon utredning, förstudie eller stort projekt. Det hela började i stället som en snabb reflektion, som följdes upp av snabbt agerande.

Läs också: Vi frågade fem tunga utvecklare: vad är nästa stora grej?

app

Myndigheten för delaktighet ”arbetar för att alla, oavsett funktionsförmåga, ska kunna vara fullt delaktiga i samhället”, för att citera dess hemsida. Som ett led i det arbetet gjordes en film, i vilken en av de medverkande personerna i förbifarten sade att hon skulle vilja en app som talar om vilka kläder hon ska ta på sig.

En del personer med funktionsnedsättningar har svårt med uppgifter som för de flesta är självklara vardagsbeslut. Uppgifter om temperatur och annat uppfattas som väldigt abstrakta av en del personer. En vanlig väderapp är inte till så stor nytta.

– Jag tänkte direkt när jag hörde henne säga det i filmen att det här borde vi göra. Hur svårt kan det vara, tänkte jag, säger Monica Rydén, utredare på Myndigheten för delaktighet.

– Vi gjorde pappersprototyper och en digital prototyp innan konsultbolaget R2M kom in i bilden och byggde appen, säger Oskar Jonsson, också utredare på Myndigheten för delaktighet.

Resultatet blev en enkel app i två versioner, för IOS och Android. Som ett tecken på att den blev lyckad blev projekterat nominerat som ett av tre till R2Ms pris för bästa kundprojekt i år. På scenen under prisutdelningsgalan nyligen demonstrerade Mikael Holmgren, utvecklare på myndigheten som själv är blind, hur den fungerar. Han kan använda appen tack vare automatisk uppläsning som idag finns i alla moderna mobiltelefoner.

Den information som visas i appen baseras på öppna data om väder och temperatur, samt på geografisk positionering. Resultatet blir en rekommendation om klädsel för de närmaste åtta timmarna.

Läs också: Microsoft vill boosta app-utvecklingen – lockar med mer pengar

Resultatet visas med bilder på olika klädesplagg. Användaren kan skräddarsy appen med egna bilder.

Appen har släppts som öppen källkod, med en förhoppning om att externa krafter ska vidareutveckla den. Den finns tillgänglig i sin originalversion på Apples och Googles appsajter.

Vad hade hänt om man hade gjort ett större, kanske mer genomtänkt, projekt av det hela?

– Då hade vi inte varit klara än, säger Monica Rydén.

Väderappen är ett typexempel på det som i näringslivet brukar kallas ”lågt hängande frukter”. Alltså att ge sig i kast med små, avgränsade projekt som ger omedelbar nytta, så snabbt som möjligt.