Svenska WEC360 grundades för tio år sedan. Då var det i princip bara 360-graders fotografering som gällde. I dag, tio år senare, har verksamheten breddats så att 3d, AR och VR alla står på menyn hos bolaget, som har haft en lika rak som snårig väg framåt.

Snårigheten framåt är dock ganska självvald, och förklaras bäst av att bolaget jobbar med teknik som fortfarande är så pass ny att den inte slagit igenom på bred front än.

Det raka i vägen framåt är att man medvetet och metodiskt vuxit sig större med ökad omsättning och positiva siffror i princip varje år. Undantaget kan bli innevarande år: en av grundarna, utvecklingschefen Per Hjaldahl, flaggar för att det senaste årets stora nysatsningar kan komma att innebära minusresultat.

Resan började alltså med 360-gradersfotografering, och då var det musikbranschen som banade väg för WEC360, och det gällde inte minst ur ett marknadsföringsperspektiv.

– Vår andra grundare, Mattias von Corswant, är musiknörd och har alltid velat jobba med musik. Vi jobbade bland annat med Kent, och det fick en enorm spridning och var enormt bra PR. Sedan har vi även jobbat med artister som Håkan Hellström, Anna Ternheim, Lars Winnerbäck och Live, säger Per Hjaldahl.

Läs också: Gartner lyfter fram Amazon och Microsoft i molnet – Oracle och IBM på efterkälken

I dag har det tidigare 360-fotograferandet tagits till nästa nivå, där tekniken används till 3d-visualisering, VR och inte minst AR. Den främsta marknaden för WEC360 är byggbolagen, som antingen använder VR för att visa upp ännu icke byggda lägenheter, eller AR för att planera byggandet genom att kunna se hur ett hus kommer att passa in i miljön. Men under de tio år som gått har bolagets teknik dessutom använts till så skilda saker som att med hjälp av visualisering av en arbetsprocess hitta avvikelser inom produktionen i fordonsindustrin, till att hjälpa Statens Fastighetsverk att låta folk virtuellt besöka Jacob Johan Anckarströms fängelsehåla.

AR-modell

Att man bokstavligen talat har hittat hem i en bransch har gett en bra grund att stå på. Nu är Per Hjaldahl och hans kollegor nyfikna på vilken bransch som står på tur att använda VR- och AR-teknik i samma skala.

– I byggbranschen är vi trygga, framför allt i Sverige. Men vår teknik går att anpassa för andra marknader. Vi brukar i stort sett hitta nya möjligheter efter varje föreläsning vi håller eller varje artikel som skrivs om oss, säger Per Hjaldahl.

– Vårt mål är att vi ska skapa de bästa verktygen och sedan se vilka branscher som tycker att våra verktyg är spännande. Vi håller på och testar nu på flera håll och det är oerhört spännande.

Och i takt med att tekniken blivit bättre och att allt fler fått upp ögonen för AR och VR är det alltså full fart framåt som gäller. I dagsläget har WEC360, som har sitt huvudkontor i Örebro, ett 30-tal anställda. Men den siffran kan mycket väl fördubblas innan årets slut med anställda utomlands, tror Per Hjaldahl.

Läs också: Underhåller husen sig själva i framtiden? Nu rustar Riksbyggen digitalt

Fram tills nu har man hållit sig inom Sveriges gränser, bortsett från ett säljbolag i Oslo. Men nu utökas den internationella satsningen med ett kontor i Warszawa är första steget på en utökad internationell satsning

– Vi öppnar en studio med realtidsgrafik i Warszawa. Det är tätt med bra spelbolag där och vi hoppas kunna stjäla lite personal från dem, säger Per Hjaldahl och konstaterar att just möjligheten att kunna använda den nya tekniken i realtid har gett ett rejält uppsving och inte minst nya användarmöjligheter.

– Vi närmar oss ett paradigmskifte i tekniken där man verkligen kan jobba med realtidsteknik. Jag skulle säga att det är lite som när man gick från analog till digital fotografering.

Per Hjaldahl säger att det ända sedan grundandet av bolaget har funnits en vilja att växa internationellt, och nu går man alltså in i den fasen på allvar.

– Målet har hela tiden varit att skapa ett världsomspännande företag. Det har vi sagt från starten och det har vi hela tiden jobbat efter. Sverige har varit vårt pilottest. Vårt mål är att vi ska bli störst inom det vi håller på med.