Igår blev det till slut klart att regeringen ger Trafikverket i uppdrag att ta fram en modell för hur anläggning av bredband i landsbygd kan ske inom statliga vägars vägområde. Man förtydligar samtidigt för myndigheten att den ska "främja genomförandet av regeringens bredbandsmål".

Sedan tidigare finns ett mål att 95 procent av hushåll och företag ska ha minst 100 Mbit/s senast 2020. Den utbyggnaden pågår som bekant för fullt, men det har funnits hinder som hotat att målet ska uppnås.

Läs också: Sverige tar silver – men vem är bäst och sämst på digitalisering inom EU?

Inte minst har Post- och telestyrelsen, PTS, informerat regeringen om att den största utmaningen är Trafikverkets principer för bredbandsutbyggnad längs vägar i lands- och glesbygd.

– Med det här uppdraget från regeringen vill vi öka utbyggnadstakten av snabbt bredband på landsbygden. Trafikverket får nu tydliga direktiv att prioritera bredbandsutbyggnaden. Man behöver också utveckla bättre och effektivare metoder för att lägga ner fiber i våra grusvägar, säger bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson.

Enligt uppdraget ska Trafikverket samråda med PTS, Sveriges Kommuner och Landsting och ett urval av branschorganisationer och marknadsaktörer vid utbyggnaden. Trafikverket ska även titta på vilka relevanta internationella erfarenheter man kan lära av.