Nu har Microsoft bekräftat: Github förvärvas för 7,5 miljarder dollar, motsvarande drygt 65 miljarder kronor.

”Microsoft är ett företag som sätter utvecklaren främst, och tillsammans med Github stärker vi vår engagemang för utvecklares frihet, öppenhet och innovation. Vi är medvetna om community-ansvaret vi tar på oss med det här avtalet, och vi ska göra vårt bästa för att varje utvecklare ska få hjälp att bygga, innovera och lösa världens viktigaste utmaningar”, säger Microsofts vd Satya Nadella i ett uttalande.

Github kommer att drivas oberoende som en öppen plattform för alla, enligt Microsoft.

Så vad är bakgrunden till affären?

Github är den mest populära webbtjänsten för att förvara programkod. Eller för att uttrycka det annorlunda, den mest populära hemvisten för utvecklingsprojekt. Github är inte bara intimt förknippad med öppen källkod, utan också det uppenbara valet för att göra kod tillgänglig, oberoende av eventuella ideologiska ställningstaganden.

Läs också: Massor av sårbarheter på Github – men de fixas snabbt

28 miljoner utvecklare är aktiva i 80 miljoner projekt som finns på Github. Och det finns en betalversion som rapporteras dra in mer än 200 miljoner dollar, cirka 1,8 miljarder kronor, per år. Trots detta är det tveksamt hur det går med affärerna, de senaste kända rapporterna handlar om stora förluster.

Det här är inga nyheter för Microsoft som redan gör mycket kod tillgänglig på tjänsten. När Microsoft nu köper Github så får man alltså en nära kontakt med ett mycket stort antal utvecklare över hela världen. Det kan dels se som led i att återupprätta företagets image som ett coolt företag för utvecklare, dels som ett led i en strategi att köpa communities. Microsofts köp av Linkedin är ett exempel på det.

Github ger goda möjligheter för Microsoft att kommunicera med utvecklare som de inte har så bra kontakt med i dag. Med tanke på att Microsoft omfamnar tekniklösningar som man inte skapat själv i allt högre utsträckning är det viktigt för företaget.

Men det finns också intressanta tekniska aspekter på ett förvärv av Github. I dag har Microsoft lösningar för att hantera projekt och livscykler för kod som har sina rötter i nittiotalet, som Visual Studio Team Services och Visual Studio Team Foundation Server. Det finns också lösningar för integration mellan olika verktyg från Microsoft och Github.

Microsofts existerande lösningar kommer från en värld där varje företag hade sina egna nätverk för att hantera kod och livscykler. Världen i dag ser annorlunda ut, internet är plattformen, inte bara för publika lösningar, utan ofta också för interna.

Läs också: Sårbarhet i populärt ramverk – Slack och Skype i riskzonen för angrepp

Frågan är om ett köp av Github kommer att innebära att Microsoft fasar ut de äldre lösningarna, till förmån för modernare, mer distribuerade lösningar som de Github erbjuder. Man kan nog i alla fall räkna med att Githubteknik integreras djupare i Microsofts olika verktyg och plattformar.