Sveriges finansminister Magdalena Andersson, S, gick i helgen, tillsammans med sina kollegor från Danmark och Finland, ut och uppmanade EU att inte införa den omdiskuterade skatten på digitala företag – som bland annat innebär att de stora digitala jättarna ska betala skatt på omsättningen oavsett om de gör vinst eller inte.

Att Magdalena Andersson skulle gå emot EU-linjen i den här frågan är ingen blixt från klar himmel. Sveriges finansminister har tidigare uttalat sig skeptiskt om den här skatten.

– Digitaliseringen är en global företeelse och eventuella förändringar som rör företagsbeskattning bör lösas på en global nivå. Det är viktigt att EU inte beslutar om åtgärder som är oförenliga med internationella företagsbeskattningsregler och OECD:s BEPS-arbete, säger finansministerns pressekreterare Gösta Brunnander till Computer Sweden.

Läs mer: Skattesmäll hotar it-jättarna: EU vill införa skatt på omsättning

BEPS är ett projekt inom OECD som syftar till att motverka att skattebaser urholkas och vinster förflyttas mellan länder genom avancerad skatteplanering. Gösta Brunnander fortsätter:

– Om EU ensidigt vidtar åtgärder finns det en stor risk för att tredjeländer vidtar liknande åtgärder riktade mot EU, vilket skulle kunna få negativa effekter för företag i EU och medlemsstaternas skattebaser samt försvåra internationellt samarbete på skatteområdet.

Brunnander tillägger att det inte heller är alldeles självklart att den modell med omsättningsskatt på digital verksamhet där produkter konsumeras tjänar ett land som Sverige, som har en stor exportmarknad. Det är också viktigt att små, öppna och exportberoende ekonomiers legitima intressen beaktas i denna fråga, säger han.

Hur ser finansdepartementet då på möjligheterna att den här skatten stoppas?

– Eftersom skattefrågor beslutas enhälligt, kan kommissionens förslag endast gå igenom om samtliga medlemsländer accepterar ett förslag, säger Gösta Brunnander.

I mars avslöjade tidningen Veckans Affärer att Spotifys vd Daniel Ek skrivit ett personligt brev till statsministern där han ”uppmanar Sveriges regering att motsätta sig EU-skatten på omsättning av digitala bolag, som angetts av kommissionen”. Detta vill dock finansdepartementet inte kommentera. Inte heller vill de svara på om Daniel Ek fick till det där mötet med Stefan Löven.

– Vi kommenterar aldrig regeringens kontakter med enskilda företag.

Läs mer: EU:s planer på att beskatta internetjättarna stöter på patrull

Den nya skatten föreslogs av EU-kommissionen i mars, och är en följd av kritiken mot att företag som Google och Facebook betalar för lite skatt i EU, genom att rikta vinsterna mot länder med lägre skatt som Luxemburg och Irland.

Förslaget har dock kritiserats av flera mindre medlemsstater, och nu alltså också av de nordiska länderna, där flera digitala företag har sitt säte.

På kort sikt vill kommissionen införa en omsättningsskatt på 3 procent på viss digital aktivitet där användarna spelar stor roll i att skapa värden. Den här skatten ska dock bara gälla företag med en omsättning på över 750 miljoner euro globalt och över 50 miljoner euro i EU.

På lång sikt vill kommissionen övergå till en skatt på vinster som genereras från digitala aktiviteter inom ett land, även om företaget inte har någon fysisk närvaro där.

"Våra regler härrör från före internets tid och tillåter inte våra medlemsländer att beskatta digitala företag som är verksamma i Europa med liten eller ingen fysisk närvaro", kommenterade EU:s skattekommissionär Pierre Moscovici.