Att det råder akut brist på AI-kompetens har vi rapporterat om tidigare. Det gäller dock inte bara i Sverige, utan i princip alla länder jagar experter inom det som troligen är branschens mest hajpade område just nu.

Och då är det kanske inte så konstigt att när konsultbolaget Evry nyligen presenterade sin nya AI-partner, så handlade det om ett bolag som har sin bas i Singapore. Addo AI, som den nya partnern heter grundades av Ayesha Khanna, som nyligen var i Stockholm och pratade på Fujitsus Fujitsu World Tour/Innovation Gathering. Och det var också vid ett liknande tillfälle som Evry fick upp ögonen för Addo AI.

– Jag pratade på ett event i Oslo, om utbildning och framtiden inom vården, och de hörde mig prata, säger hon om hur samarbetet med Evry började.

Läs också: Inte bara Google Assistant kan prata i telefon – här är Microsofts okända AI-bot

De cirka 40 personer som jobbar på Addo AI är dock en ganska tydlig illustration av situationen i AI-världen. Bolagets experter, av vilka flera är professorer, sitter utspridda i olika delar av världen. Utöver Singapore finns representation i Dubai, Pakistan, Japan, Berlin, San Francisco och London. Och nu jobbar man alltså även mot Evry och Norge.

– Även om vi är ett litet bolag har vi haft ambitionen att vara ett globalt bolag från dag ett. Vi tror att vi har mycket att erbjuda, säger Ayesha Khanna.

Ayesha Khanna
Ayesha Khanna.

Hon har skrivit sin doktorsavhandling om hur AI kan användas i kollektivtrafiken. Med målet att det ska finnas en enda app, där alla olika trafikslag inkluderas, och utifrån det hela tiden kunna erbjuda varje användare det bästa alternativet genom en skräddarsydd resa utifrån insamlad data.

Avhandlingen väckte stort intresse hemma i Singapore och har nu fortsatt under namnet Mobility X, ett nystartat bolag som är sprunget ur det projekt som avhandlingen initierade.

– Det viktigaste för oss har varit att ha medborgaren i centrum och inte tekniken i centrum. Ju fler som är med desto mer stordriftsfördelar finns det. Vi vill att det ska finnas en app för att nå alla trafikslag, med både privata och offentliga bolag. Vi vill att det ska vara så enkelt som möjligt för slutanvändaren, säger hon och nämner alla tänkbara trafikslag från tåg och bussar till olika taxivarianter och scooter- och cykeltjänster.

Vad får privata företag ut av att vara med på en sådan tjänst, är det inte risk att de tappar kunder? Varför vill de dela med sig av hur deras användare gör?

– Av samma anledning som folk använder Facebook. Man får ut något av det själv. Man kan använda plattformen fört att se hur kunderna rör sig, och ta del av deras beteenden på en individuell nivå. Det går att mäta allt, som när bussen kommer, när en person låser sin cykel eller om en person tränar mycket. Men det kräver en hel del ledarskap, där man måste visa att det lönar sig att vara med. Det är också här vi kan se stordriftsfördelarna. Man får en nätverkseffekt som gör att den som inte är med snabbt kommer att tappa kunder.

Precis som vanligt när det gäller AI och insamling av stora individbaserade data finns det så klart stora etiska frågor kring en så kartläggande tjänst. Ayesha Khanna är givetvis medveten om det och poängterar att det inte handlar om någon kartläggning utan att med hjälp av algoritmer kartlägga trafikmönster.

– Etikdelen är väldigt viktig för oss, och vi är väldigt noggranna och försiktiga med hur vi jobbar med datadrivna beslut, säger Ayesha Khanna.

Men Addo AI jobbar inte bara med smarta städer. Bolaget har även jobbat med AI-tjänster inom hälsosektorn, logistik och inom bank och försäkring. Inför äventyret i Norden och det stundande samarbetet med Evry säger Ayesha Khanna följande:

– Evry bygger ett starkt team och det ska bli vår partner för att ta AI-tjänster till kunder i Norden, där vi bidrar med expertis och specialister. Vårt samarbete kommer att vara kunddrivet, vilket betyder att Evrys kunder kommer med idéer på sådant som förhoppningsvis går att lösa med AI. Men det ska vara på ett sunt sätt, inte så att man använder AI för AI:s skull. Om AI kan hjälpa ska man använda det, om det inte hjälper ska det inte användas.

Robin Blomquist, chef för Innovation & Corporate Strategy på Evry, är nöjd över den nya partner man hittat i Singapore.

Robin Blomquist
Robin Blomquist.

– Samarbetet med Addo är ett viktigt komplement till vår satsning inom kognitiva tjänster, där vi inkluderar AI. Vi har sedan tidigare väldigt bra marknadsinsikt från vårt Strategic Design Lab med vad vi kallar listening posts i San Fransisco, New York och London. Samtidigt är det i Asien det just nu går ruggigt snabbt och investeras väldigt mycket pengar inom AI, och framförallt så tar de AI i användande väldigt fort i olika tillämpningar. Vi vill och måste vara med och lära oss, snabbt, från de insikter och kunskaper som skapas i Asien inom AI, säger han och konstaterar att man bara är i början av den kognitiva resan.

Läs också: Det här är AI och så funkar det

– I fjol utbildade och certifierade vi över 100 säljare och 100 utvecklare inom Cognitive Services från partner som IBM, Google, Microsoft och Amazon, och vi lanserade nyss vårt förvärv Findwise som älskar data mer än de flesta och som är grymma på att skapa värde från data, algoritmer och AI. Addo är nästa pusselbit i vår strävan att vara absolut marknadsledande inom Cognitive Services i Norden. Som vi sagt tidigare så vill vi anställa mer än 500 konsulter och experter.

Var ser ni att ni har störst användning av Addo AI:s tjänster?

– De industrier vi först kommer jobba med tillsammans med erfarenheter från Asien och Addo inom AI är framtidens samhälle, klinisk, förebyggande och personlig hälsa, transport och logistik samt bank och försäkring. Vi jobbar ju exempelvis mycket med SL och hela deras system, appar och reseplanerare, där vi ser framför oss mycket smarta både prediktiva och proaktiva förslag hur jag bäst ska resa. Då vi jobbar med liknande uppdrag på SL så ser vi självklart spännande möjligheter att lära oss från hur man löste dessa utmaningar i Singapore.