De senaste veckorna har ett antal större it-haverier inträffat – Nordea, SJ, Klarna och Swish har alla legat nere under längre eller kortare tid. Flera experter som CS talat med pekar på behovet av riskanalyser, redundanta system och att bygga mer motståndskraftiga system.

Men det är viktigt att ha ett större perspektiv på problemet, tycker Jonas Söderström, användbarhetsexpert på Inuse och författare till boken ”Jävla skitsystem” som gör upp med dåliga it-system på våra arbetsplatser. Han pekar på att vi i själva verket bygger in oss i allt mer komplexa miljöer, och att it-haverier är en naturlig följd av det.

– Vi sitter fast i en tro att vi enbart bygger system för att göra livet enklare, men vi underskattar den exponentiellt ökande komplexiteten när många system kopplas ihop, säger han.

Vi underskattar den exponentiellt ökande komplexiteten när många system kopplas ihop

För att tydliggöra sin poäng beskriver han hur det i ett middagssällskap med fyra personer går att dra sex olika streck mellan dem – det finns sex olika relationer.

– Ökar du till fem personer ökar det till tio relationer, och med en person till är du uppe i femton olika relationer. Då kan också fler saker gå fel – risken för missförstånd eller att folk blir sura på varandra ökar.

Läs också: It-haverierna avlöser varandra – är det så vi ska ha det nu?

Och så ser det ut när det gäller våra it-miljöer i dag. Beroendena mellan olika delar börjar bli omöjliga att överblicka.

– Det är det vi också ser på Nya Karolinska exempelvis. Allt är hopbyggt, och när något går ner så har man ingen aning om varför. Inte förrän man gjort en rejäl koll bakåt i loggen kan man lista ut var det gick fel och ta hand om just den buggen. Men inte de andra som kan hända.

Så då kan man säga att it-haverierna är en oundviklig följd av digitaliseringen? 

– Ja, både haverier och de mindre friktionerna som händer varje dag när man arbetar i systemen. Och det beror på att man inte kan överblicka konsekvenserna när man hela tiden bygger på nytt.

Att produktivitetshöjningen inte alls står i paritet med effektiviteten i systemen är ett tydligt tecken på att vinsterna av digitaliseringen dräneras, anser Jonas Söderström.

– Väldigt mycket går bort i underhåll och kostnader för de här friktionerna På tre år ökar kraften i en dator med 400 procent men produktiviteten ökar bara med 1–2 procent, säger han.

Läs också: Digitalisering ingen garanti för ökad produktivitet

Går det att göra något åt det här då? Nja, inte utan att vi radikalt minskar komplexiteten genom att avveckla system istället för att bara addera.

Vi behöver en ny yrkesgrupp vid sidan av utvecklare – avvecklare.

– Vi måste avveckla i högre takt än vi lägger till. Vi behöver en ny yrkesgrupp vid sidan av utvecklare – avvecklare.

Samtidigt är det svårt att avveckla system, för det finns nästan alltid något skäl att ha kvar dem konstaterar han.

– Det behöver inte vara tekniska skäl utan kan vara rent organisatoriska. Det kan handla om att en viss enhet lever på att äga, förvalta och drifta ett visst system och då motsätter sig att det ska läggas ner. Men att inte ta bort system är en ohållbar utveckling.

Kolla in Webbdagarna Academys hyllade kurser inom webb och digital marknadsföring »