Redan förra sommaren fick SOS Alarm laglig möjlighet att skicka ut positionsbaserade sms så att alla som är inom ett visst område kan varnas om något inträffat. Men nu är det också praktiskt möjligt för nu kan alla mobiloperatörer i Sverige också skicka ut varnings-sms:en.

– Att kunna nå alla i ett område med viktig meddelande till allmänheten i mobilen är ett mycket viktigt verktyg för att snabbt kunna informera om hur man ska agera för att undvika fara vid en större samhällskris eller olycka, säger Kenny Lorentzon, chef för Krisberedskapsavdelningen vid SOS Alarm i en kommentar. 

Läs också: SOS Alarm gasar på tjänsteutvecklingen – med hjälp av studenter

Systemet som används levereras av Unified Messaging Systems och tekniken kallas LBAS, Location Based Alerting System.

Genom att mobiloperatörerna förmedlar vilka mobiltelefoner som är uppkopplade mot mobilmasterna i ett område vid en given tidpunkt bestäms positionerna och därmed vilka som ska få varningen. Informationen får inte användas för något annat syfte och sparas heller inte av SOS Alarm.