Innovation är lite av företagens heliga graal. Vi har exempelvis nyligen skrivit om de separata avdelningar som stora företag drar igång för att testa fram nya idéer. Inom offentlig sektor har vi också sett prov på innovation, testarglädje och att anamma nya hajpade tekniker, men innovationen kan definitivt bli bättre. Och det har Kammarkollegiet tagit fasta på och sjösätter därför ett nytt initiativ.

För första gången ska nu Statens Inköpscentral vid Kammarkollegiet genomföra en förstudie inom området innovation, i jakt på så kallade innovationsmäklare. Om den förstudien faller väl ut så planerar man att senare göra en upphandling för hela den offentliga sektorn.

– Det här är starten på något nytt. Tanken är att vi ska utgå från de pilotprojekt som görs inom offentlig sektor, och vi hoppas att det ska byggas på och att det ska bli mer. Det finns en hel del innovationsprojekt hos olika myndigheter idag och vi vill att fler ska kunna nås av och använda de projekten, säger Fredrik Engvall, projektledare på Kammarkollegiet.

Att efterfråga innovation är så klart svårt. Och det här projektet handlar alltså inte om att man ska upphandla idéer. Utan det är innovationsmäklare som är nyckelordet i sammanhanget.

– Innovation är inte en innovation förrän den når marknaden och får spridning. Vi fokuserar inte på den första delen med idé, utan man ska ha kommit längre i processen så att man har jobbat med en kund. Mäklarens roll är att visa vad det finns för projekt. Det kan vara i Sverige eller i andra länder. Det är framför allt ett sätt att sprida pilotprojekt till flera. Vi tror att det är ett bra sätt att tillgängliggöra de möjligheter som finns, säger Fredrik Engvall.

På sätt och vis kan man säga att Kammarkollegiet själva står för en egen innovation i och med att man nu kör den här testballongen.

Läs också: De är storföretagens nya X-faktor – men vad gör de egentligen?

– Vi kommer vidareutveckla det här i förstudien. Det är inte en annonsering av en upphandling än, utan en förstudie där dialogen med leverantörer och myndigheter är en viktig del. Vi hoppas att det kan hjälpa offentlig sektor att starta fler pilotprojekt med innovativ teknik framöver. Att utveckla dessa ramavtal är intressant på både kort och lite längre sikt, så vi tycker att det är betydligt mycket mer än en testballong.

Hur många innovationsmäklare kommer man att behöva när det är dags för upphandling?

– Det får vi återkomma till. Det hoppas vi kunna berätta lite längre fram. Målet är som sagt, att om du är en myndighet, så ska du kunna ställa en fråga om du vill utveckla en viss del av verksamheten.