Det var i december förra året som den amerikanska kommunikationsmyndigheten FCC klubbade igenom att lagarna för nätneutralitet, som antogs av Obama-administrationen, skulle slopas. Detta då myndigheten ansåg att lagarna förhindrade nya investeringar från internetleverantörerna.

Läs också: ”Så här kan internet se ut utan nätneutralitet”

"Mitt förslag innebär att federala myndigheter slutar med sin micromanaging för internet. I stället kommer FCC enbart att kräva att internetleverantörerna är transparanta om sin verksamhet så att konsumenter kan köpa den service som lämpar sig bäst för dem, och entreprenörer och småföretag kan få den tekniska information de behöver för att utvecklas", skrev FCC:s ordförande Ajit Pai i ett uttalande förra vintern.

Kampen om nätneutraliteten pågick dock ända in i det sista. Flera delstater har infört lokala lagar för att skydda neutraliteten, och i maj beslutade den amerikanska senaten att häva FCC:s beslut. Men för att det ska kunna ske måste frågan även tas upp i representanthuset - vilket ännu inte skett.

Trots att neutraliteten nu är död kan frågan fortfarande tas upp i representanthuset, och om det inte sker tror många demokrater att nätneutraliteten blir en kärnfråga i nästa presidentval.

Läs ockå: USA slopar nätneutraliteten – det är dåliga nyheter för internet

Vid sidan av den politiska kampen har flera företag visat sitt stöd för nätneutraliteten. Bland annat har Facebook, Google och Netflix meddelat att de vill pröva FCC:s beslut i domstol.