Chalmers tekniska högskola i Göteborg får i uppdrag att samordna etablerandet av det som regeringen kallar en kunskapsplattform för artificiell intelligens. Göteborgs universitet, Kungliga tekniska högskolan, Linköpings universitet, Lunds universitet, Umeå universitet och Örebro universitet deltar också i projektet.

Tillsammans får de 40 miljoner över två år för att ”utveckla utbildningsinsatser samt relaterade verksamheter inom utbildning och forskning av betydelse för utvecklingen av artificiell intelligens”.

– Det handlar om att vi ser AI som en nyckelgren i digitaliseringen, ett strategiskt område som Sverige måste satsa på och med det här ger vi en signal till universiteten att de måste skärpa sig och öka insatserna inom det här området, säger digitaliseringsminister Peter Eriksson (MP).

Läs också: Konsultjätten om statens stora AI-satsning: ”sätter Sverige på AI-kartan”

Framför allt riktar sig satsningen till dem som redan är yrkesverksamma, framhåller han.

– Det handlar i grunden om att vi ska få in ett tänkande kring AI och digitalisering och vuxenutbildning. Om att ta fram bättre utbildningsprogram för människor som redan är i karriären i företag och offentlig sektor så att vi får ut kompetens kring AI bredare inom olika områden.

Peter Eriksson poängterar att insatsen är en del i den AI-strategi som regeringen lagt fram där en annan del är ett nytt AI-centrum på Lindholmen i Göteborg och han pekar också på den miljardsatsning som Wallenbergsstiftelsen gjort på grundforskning inom AI.

– Allt detta är olika delar som sammantaget är ett försök att se till att Sverige är med i matchen om att bygga det framtida digitaliserade samhället och att vara ledande inom det området, säger han.

ANNONS: Storsatsande eventet IBM Analytics University kommer till Stockholm 17-20 september 2018