Den så kallade digitala transformationen går brett över alla branscher, och även om väl egentligen ingen lämnas helt opåverkad av denna så finns det vissa områden och tekniker där omdaningen är särskilt stor.

Nu har analysföretaget IDC satt stort förstoringsglas på den digitala transformationen i en stor global undersökning.

Enligt den här undersökningen väntas de totala investeringarna i digital transformation uppgå till 1 100 miljarder dollar under 2018. Det är en ökning med 16,8 procent jämfört med året före.

Läs mer: Här är de 10 mest efterfrågade it-kompetenserna

Branschen som går i bräschen är tillverkningsindustri, både verkstadsindustri och processindustri, som inte bara kommer att investera mest i lösningar för digital transformation – utan också sätta agendan för prioriteringar, program och användarfall.

IDC har gått igenom mer än 130 användarfall över 19 branscher i åtta olika regioner. Tillverkningsindustrin väntas lägga 333 miljarder dollar på olika lösningar under 2018 – vilket motsvarar 30 procent av alla investeringar i digital transformation under 2018.

De områden där det investeras mest just nu är smart tillverkning (till exempel materialoptimering, asset management, och olika automatiseringsprocesser).

Tillverkningsindustrin kommer också att investera tungt i innovation och för att digitalisera leveranskedjan. Investeringarna i smart tillverkning kommer att uppgå till så mycket som 115 miljarder dollar. I innovation satsas det 33 miljarder och i lösningar för att digitalisera leveranskedjan investeras det 28 miljarder dollar.

Det finns dock andra områden som väntas komma starkt.

IDCs analyschef Craig Simpson säger:

– Några av de strategiska prioriterade områdena men som fortfarande ligger lägre i utgifter är att bygga kognitiva förmågor, datadrivna tjänster och hur man kan dra nytta av dessa samt digitalt förtroende. Det tyder på att många organisationer fortfarande befinner sig i tidigt stadie av den digitala transformationen. När de kommer in i senare faser så förväntar vi oss att se prioriteringar och investeringar skifta mot hur man använder digital information för att förbättra verksamheter och skapa nya produkter och tjänster.

Läs mer: Nu sker paradigmskiftet: it-avdelningen detroniseras

Här är de områden som ökar kraftigast under den kommande femårsperioden:

Robotiserad konstruktion – där ökar investeringarna med 38,4 procent varje år fram till 2021.

Autonoma fordon ökar med 37,6 procent.

Robotiserad processautomation ökar med 35,3 procent.

System för gruvdrift med 35,2 procent.

Skydd mot cyberhot med 33 procent.

Kategorin ”övrigt”: 18 procent.