Kraften i e-handel påverkar hela samhällets utformning. CS har tidigare bland annat skrivit om hur utbudet i stadskärnorna påverkas. Men med stadigt ökande e-handel påverkas också städerna på andra sätt.

För dagens städer är inte allas anpassade efter de krav på distribution och godstransporter som e-handeln ställer, det konstaterar Robert Sommar, seniorkonsult inom godstransporter på teknikkonsultföretaget Sweco, och en av författarna till en rapport om de nya utmaningarna.

– Vi kommer att märka det mer och mer i våra stadsmiljöer, vi kommer att se att transporterna blir fler, säger han.

Även om den totala påverkan på trafiken är oklar så leder ändå ineffektiviteten i dagens distributionslösningar till ökad godstrafik och ökade utsläpp – något som kan undvikas om man utformar strukturerna på ett smartare och mer anpassat sätt.

En del i det hela är att hitta ett mer finmaskigt nät.

– Om exempelvis alla vill ha hemlevererat så hinner en chaufför ungefär 100 leveranser under ett åtta timmars arbetspass. Ofta handlar det om små bilar som utgår ifrån terminaler i industriområden, säger Robert Sommar.

Läs också: Så ska Ica lyckas maxa sin e-handel – och möta hotet från Amazon

När volymerna ökar blir det ju väldigt många fordon och då kan det vara viktigt att hitta fler brytpunkter konstaterar han – fler ställen närmare kunderna där bilar kan utgå: Ungefär som posten skickar post från terminaler via postkontor och sedan vidare ut med brevbärarna.

– Skulle ombuden kunna användas på ett annat sätt – kanske kan de vara en sådan punkt där den sista biten körs ut?

Robert Sommar är tydlig med att logistiken och distributionen kring e-handel är otroligt komplex och att det inte finns en lösning för att göra den mer effektiv utan att det gäller att öppna för många olika möjligheter.

Men är det inte svårt att skapa nya strukturer i städer som ändå består av gamla hus som inte alltid låter sig anpassas och där gatorna har en viss bredd?

– Nej, det går ju inte alltid men trots allt ändrar vi ju ständigt hur vi använder olika ytor. Exempelvis stänger ju butiker igen och då frigör det ytor som kan användas till annat – kanske ett showroom som också kan vara ett utlämningsställe. I Stockholm används exempelvis delar av ett parkeringsgarage där ytor frigjorts som del i en leveranslösning till butik som även hanterar deras avfall i retur.

Läs också: Byggboom för lager i slaget om e-handeln – snabbast transport vinner

Ett exempel på logistikomställning är Ikea som så sent som i går lanserade en ny expressleveranstjänst som bygger på att alla deras 20 varuhus också blir till e-handelslager och man därmed får ett relativt finmaskigt nät av punkter att leverera ifrån över landet.

– Ja det gör dem ju snabbare eftersom de typiskt ligger i utkanten av städer, säger Robert Sommar.

Men sedan finns också mycket annat som man kan tänka sig på längre sikt – kanske kan drönare vara en del i systemet? Kanske leveransrobotar?

– Kanske ska paketen levereras till receptionsfunktioner ute i husen eller in i hemmen med smarta lås, säger Robert Sommar.

– Det här är något vi måste diskutera för att få fram så bra lösningar som möjligt.