Som Computer Sweden skrivit i ett antal artiklar tidigare står verksamheten för en allt större del av it-investeringarna på bekostnad av it-avdelningen. Globalt är till och med verksamheten ikapp i år, enligt en rapport från IDC. Och även om det går långsammare i Sverige så är samma trend tydlig också här.

Men det faktum att verksamheten tar en allt större del av de totala it-investeringarna leder till ”ogenomtänkta projekt”, sämre inköp och integration – samtidigt som verksamheten underskattar den tekniska kompetensen som finns hos cio:n och it-avdelningen. Detta enligt den nya rapporten ”Cio i stormens öga”, från analysföretaget Radar.

Läs mer: Tio tekniktrender som kommer att prägla 2018

– Det är så högt digitaliseringstryck och så stora volymer som köps in nu, och allt det här ska in på it-avdelningen, och man kan väl säga att det brister i integrationskunskapen hos verksamheten, säger Måns Wallin, senior rådgivare på Radar.

– Verksamheten kan inte it-ekosystemet, de har inte överblicken, utan de ser bara en tillämpning som passar deras syften.

Måns Wallin
Måns Wallin.

Enligt rapporten finansieras en femtedel av de totala it-kostnaderna direkt av linjeverksamheterna. Samtidigt uppger bara 46 procent av de svenska verksamhetsledningarna att de aktivt deltagit i utveckling genom it de senaste 12 månaderna. Lika stor andel uppger att de inte har gjort det – medan åtta procent inte har någon uppfattning.

Det här visar att verksamheterna inte heller prioriterar it i den utsträckning de borde.

Vad verksamheten borde göra redan när de börjar planera investeringar i it är att plocka upp telefonen och ringa cio:n, säger Måns Wallin. Men detta sker för sällan.

– Det har blivit allt mer att man jobbar i silos, verksamheten underskattar den tekniska kompetensen som krävs, inte minst på integrationsområdet. I praktiken fungerar det inte.

Dessutom är verksamheten sämre på att köpa in it, säger Måns Wallin. De är också sämre på att hantera leverantörerna. Leverantörsstyrning måste prioriteras.

– Vi har sett ett antal exempel på kunder som köpt in lösningar som egentligen är gratis. Det kan vara att man köper in servicedesk-bottar som man får gratis om man har servicedesken hos en större leverantör.

Men trots allt går ju utvecklingen mot att det är verksamheten som tar en allt större del av it-investeringarna – vad ska då organisationerna göra för att få ordning i miljön?

– Man måste förstärka cio-rollen och förtydliga cio:ns uppdrag. Det går inte att komma undan den tekniska kompetensen när man har med it-lösningar att göra, den är helt nödvändig.

Med andra ord kommer cio:n förmodligen att få en viktigare roll framöver.

– De cio:er som behärskar alla delar i sitt uppdrag och som i sitt CV kan peka på riktig, konkret digital transformation under deras styrning, kommer att kunna sätta sina egna löner framöver, säger Måns Wallin.

Läs mer: Digitaliseringen stöper om ABB – nu kommer ”robot-som-tjänst”

I undersökningen rangordnas också de största utmaningarna för it-organisationen 2018. Här är de 10 viktigaste prioriteringarna för it-organisationen, enligt respondenterna i undersökningen.

1. Öka digitaliseringsgraden i kärnverksamheten (39 procent)
2. Informationssäkerhet (35 procent)
3. Finna rätt samt tillräcklig nivå på it-kompetens (35 procent)
4. Optimering och automatisering av verksamheten (26 procent)
5. Stödja innovation i verksamheten (26 procent)
6. Stödja verksamhetsförändringar (22 procent)
7. Uppfylla branschspecifika lagar och regler (21 procent)
8. Förändra hur it produceras och levereras (18 procent)
9. Stärka verksamhetens konkurrenskraft (16 procent)
10. Reducera de totala it-kostnaderna (13 procent)