Det blir återigen Tieto som får leverera it-tjänster till Region Skåne. Sedan tidigare har Tieto haft ansvar för it-drift och användarnära it med viktiga vårdstödjande applikationer, och enligt det nytecknade avtalet ska leveransen utökas med både applikationsförvaltning och applikationsutveckling samt plattformar och infrastruktur som en tjänst till samtliga verksamheter och användare. Ett av huvudsyftena är möta ett växande behov inom hälso- och sjukvård, tandvård samt e-hälsa, där kraven från invånarna blir allt större.

I den upphandling som gjordes slogs Tieto som så många gånger förut mot de sedvanliga kombattanterna Evry och CGI. Avtalet, som är på fyra år med möjlighet att förlänga till och med år 2031, beräknas ha ett värde på 410 miljoner kronor.

Läs också: Kontantbetalningar minskar – men här gör Evry cash på cashen

– Vårt team har gjort ett fantastiskt jobb och vi är mycket glada över denna fördjupning av samarbetet. Långsiktigt innebär det här en fortsatt utveckling av it-miljön och en modern plattform för verksamhets­systemen i enlighet med landstingets behov, säger Mats Brandt, chef för offentlig sektor på Tieto.

Tieto har samarbetat med Region Skåne i 40 år, och bolaget konstaterar att det för närvarande levererar it-tjänster till samtliga landsting i Sverige. Det nya avtalet är även viktigt för att befästa Tietos position i Malmöregionen.

– Det här är en viktig region för oss att växa i. Det ger oss en bra bas att utveckla våra affärer till de 33 kommuner som Region Skåne täcker in, säger Mats Brandt.