Döden för memes, censur, internet förstörs... Kritiken mot EU:s förslag till nytt direktiv för upphovsrätt för den digitala inre marknaden har på senare tid varit hård.

Och i dag röstades det omstridda förslaget igenom i det rättsliga utskottet i EU-parlamentet. Ministerrådet har redan sagt sitt och om den passerar parlamentets omröstning i början av juli innebär det att direktivet träder i kraft efter att de olika parterna finjusterat sina skrivningar.

Men vad är då bakgrunden till förslaget till EU-direktiv som EU-kommissionen presenterade 2016?

Det handlar i grunden om vem som ska ansvara för att upphovsrättskyddat material inte görs tillgängligt av användarna av tjänster som Youtube och Facebook. Hittills har rättighetsinnehavarna själva haft ansvaret för att leta upp när deras material läggs upp och påtala det för att få bort det. Men med det nya förslaget flyttas det ansvaret delvis över till de plattformar där materialet delas, förklarar Daniel Westman som är expert på it-relaterad juridik.

– Det är en mycket komplex fråga, men det handlar om mellanhändernas roll – vad har plattformarna för skyldigheter?

Ett argument för att lägga mer ansvar på plattformarna är att det uppstår ett ”value gap”, ett värdegap, mellan vad rättighetsinnehavarna får i ersättning när material läggs upp av användare på plattformarna och när materialet licensieras till exempelvis Spotify.

– På Youtube laddas det ju exempelvis upp skyddat material hela tiden. För att få in pengar har rättighetshavarna ofta tecknat licensavtal där de får en del av intäkerna när deras musik läggs ut. Men det är bara en bråkdel av de intäkter de kan få via streamingtjänster – det kallar man för value gap.

Läs också: EU vill lagstifta om piratfilter på internet – möter stark kritik

I diskussionen har det talats mycket om att plattformarna ska bli skyldiga att ha filter för att användarna inte ska kunna ladda upp sådant som misstänks vara skyddat av upphovsrätten. Så sas det från början men i det förslag som antagits av Ministerrådet finns inga uttryckliga skrivningar om det. Men faktum är att det troligen ändå blir konsekvensen enligt Daniel Westman.

Hittills har plattformarna nämligen inte varit ansvariga för det som lagts upp om de inte blivit underrättade om att det är skyddat material och låtit bli att ta bort det. Men om direktivet går igenom är de inte längre ansvarsfria med ett undantag – att de vidtar rimliga och proportionerliga åtgärder för att förhindra spridningen av skyddat material.

– Det är alltså här filtren kommer in. Och nästa fråga blir då om det inte ger incitament för att hellre ta bort lite för mycket än lite för lite så att det stoppar även sådant som är tillåtet – som parodier exempelvis.

I stället hamnar då ansvaret på den enskilde vars material fastnar i filtret och som då tvingas överklaga för att eventuellt kunna lägga upp det.

Kommer då alla memes att försvinna? Ja det beror ju på var filtren slår till och det är svårt att veta innan direktivet eventuellt träder i kraft.

Tanken är också att reglerna ska slå mot de stora aktörerna i första hand – Facebook, Google och Youtube – medan ickekommersiella aktörer som Wikipedia inte ska beröras.

Läs också: Håll ögonen på EPR – nästa EU-smocka efter GDPR

Daniel Westman tycker att huvudfrågan är de principiella konsekvenserna av att ge plattformarna ansvaret.

– Om det är principen – varför ska det i så fall bara gälla upphovsrätten? Det finns ju mycket annat som sprids som hat och hot och fake news. Ska vi inte filtrera det också i så fall? Och vad får det för konsekvenser för yttrandefriheten?

Även FN:s särskilda rapportör för yttrandefrihet, David Kaye, har i ett brev till EU-kommissionen i dagarna uttryckt oro för just yttrandefriheten, rapporterar The Register. I brevet skriver han att han är djupt bekymrad över att direktivet kan leda till aktivt övervakande och förhandscensur av användargenererat innehåll.

Daniel Westman är också osäker på om direktivet i sin nuvarande utformning verkligen löser den problematik man vill komma åt när det gäller spridningen av upphovsrättsligt material.

– Vi måste erkänna att brott mot upphovsrätten är ett problem och steppa upp kampen mot det. Där skulle jag tycka att det vore bättre att betona den enskilda användarens ansvar för vad man delar på nätet och ta konsekvenserna av det. Men då krävs att man rustar polis och rättsväsende för det. Nu outsourcar man i stället problemet till plattformarna med de negativa effekter det kan få.

Artikeln har uppdaterats efter att det rättsliga utskottet i EU-parlamentet röstat igenom förslaget.