2015 fanns runt 2 miljoner svenskar över 65 år – 2035 har den siffran ökat till 2,6 miljoner. Det innebär en stor risk för att antalet anställda inom äldreomsorgen inte räcker till. Bara till 2026 skulle antalet behöva öka med 200 000 för att klara behoven.

– Ny teknik kan förbättra tryggheten för de äldre och samtidigt avlasta personalen så de får mer tid med de äldre, en självgående dammsugare eller en lift i duschen kan både bespara onda ryggar hos personalen och frigöra tid för samtal, måltider och möten, säger äldreminister Lena Hallengren (S).

Och för att stimulera den utvecklingen har regeringen nu beslutat avsätta 350 miljoner kronor till välfärdsteknik framför allt inom äldreomsorgen.

Läs också: Därför kommer vårdens it-system att bli sämre innan de blir bättre

Det kan handla om sådant som robotar som påminner om läkemedel och hjälper till att dosera, larmmatta som signalerar när någon går upp ur sängen, mobil journalföring för personalen, kommunikation med vården via videosamtal eller appar som håller koll på sådant som blodsocker.

– I Sverige har vi haft en automatisering och modernisering av industrin i över 100 år. Först ut var klassisk industri och verkstadsteknik och sen andra teknikområden där Sverige idag ligger långt framme. Men välfärdssektorn har släpat efter och det behöver vi ändra på, det vore märkligt om Sverige inte klarade av att ligga i framkant även i detta område.