I dag går det knappt att öppna en företags­presentation eller skanna av nyheterna utan att läsa om teknikens påverkan på företag och verksamheter. Förändringen kommer dock inte enbart från verksamheterna själva. Nittio procent av de högsta cheferna förutspår att deras bransch kommer att påverkas av digital teknik på ett avgörande sätt. Kunderna är inte sämre: där uppger 88 procent att de använder digitala kanaler på något sätt som kund hos en verksamhet. 41 procent uppger dessutom att de vill ha fler digitala alternativ.

Att leda denna förändringsresa är inte helt lätt. Listan på företag som misslyckats med att anpassa sig tillräckligt snabbt för att hänga med är lång. Om jag ska dela lite erfarenheter från konsultsidan, så har strategikonsulter börjat med affärsstrategin och först i nästa steg har det blivit aktuellt att titta på vilken teknik som kan uppfylla affärsmålen. Det är ett föråldrat synsätt. Idag är tekniken helt central för strategin, eftersom tekniken definierar vad som är möjligt.

Läs ocksåSå fick analysföretaget Whispr Group in en fot i storföretagen – ”vi maskerade oss som digitalbyrå”

Många verksamheter frågar sig dock vilken teknik som komma skall, och hur den kan påverka eller förändra bransch eller företag. Det är visserligen en intressant fråga, men kanske ändå viktigare är att se till att de gjorda investeringarna och befintliga miljöerna kan utnyttjas och anpassas innan ”barnet åker ut med badvattnet”, så att säga.

It-system som sätter käppar i hjulen

Ett stort och viktigt område som kan vara en showstopper är de it-system baserade på äldre arkitekturer, som stora delar av svenska verksamheters it baseras på. (Nu måste jag dyka ner i det tekniska.) Dessa har oftast en hårt kopplad vertikal integration, gjord främst för att spara tid, då utvecklarna haft begränsad tilltro till integrations­plattformar och för att det har upplevts vara enklare att undvika asynkron integration.

Det har fått till följd att det krävts en stor portion integrations­testning mellan många olika delsystem. Det tar tid och resurser och kan bromsa in innovations­förmågan för nya användar­upplevelse­inriktade lösningar som har en mikrotjänstbaserad design.

Det här är en artikel från Expert Network »

För att abstrahera bort komplexiteten har systemkomponenter isolerats och koden omstrukturerats, för att istället exponeras via api:er. Detta bör så klart vara den strategiska inriktningen, men den är tidskrävande och äter mycket resurser.

Ytterligare en utmaning för de äldre arkitekturerna är livscykel­hanteringen av test- och utvecklingssystemen. Det brister ofta inom underhåll, patchning och uppdatering av mellanprogramvara och applikationer som leder till fördröjningar i nya projekt på grund av dålig systemkvalitet.

Kloning är det nya svarta

För att möta dessa utmaningar finns en intressant lösning baserad på kloning av system. Detta kan till en början kännas föråldrat när det är ett så stort fokus på containerbaserade lösningar. Klonande system är dock en mycket effektiv lösning för äldre arkitekturer. Kloning är speciellt värdefullt för vertikalt integrerade system där kloning kan utföras för hela uppsättningar av applikationer till ett delat virtuellt nätverk med nat:ad access. Detta är oerhört svårt att åstadkomma med containerlösningar. Kloningen är mycket snabb och nyttjar VMware i botten.

Läs också: Så kan ni tjäna pengar på persondata och samtidigt behålla kundernas förtroende

Kloningslösningen finns som en molnlösning och möjliggör kostnadseffektiv och flexibel implementation av test och utveckling både för ökad agilitet för projekt och ett kostnadseffektivt applikations­underhåll för äldre arkitekturer utan uppenbar moderniserings­plan. Skytap tillhandahåller en pålitlig och stabil tjänst för detta som stödjer både x86- och Powerbaserade operativsystem.

Skytap kan användas som en taktisk tjänst som en del i moderniseringsstrategin och för att driva en nödvändig ökning av operationell mognad för att skapa värde i resan mot mikro-, container- och api-tjänster.


ANNONS: Storsatsande eventet IBM Analytics University kommer till Stockholm 17-20 september 2018


Fakta

Befattning: Cloud advisor
Företag: IBM
Linkedin: Johan Westman
Twitter: @jn_westman
E-post: johan.westman@se.ibm.com
Expertområden: Molntjänster. Organisationsutveckling med it som grund.
Bakgrund: Flera seniora roller från såväl leverantörs- som beställarsidan, har även arbetat som affärsutvecklare. Stor erfarenhet av att driva organisationsutveckling med it som grund.