Jag anser att alla som jobbar egentligen är gigare – det spelar ingen roll om du är konsult, medarbetare eller chef. Vi har alla olika uppdrag och en anställning är inte längre kopplat till samma trygghet som det en gång var. Fler väljer dessutom att jobba mer projektbaserat och företag och organisationer har upptäckt att projektformen är ett effektivt sätt att få fram leveranser – ofta med stöd av gigares kompetens och tillgänglighet.

Enligt Unionens branschbarometer har har alla företag och branscher stora utmaningar med att hitta rätt kompetens. De flesta löser det med att anlita konsulter (55 procent) eller att uppmuntra till övertid (42 procent). Ett sätt att råda bot på kompetens- och resursbrist är att ha en egen konsultpool.

Spännande karriärval i trygg miljö

Interna gigare finns i olika branscher och även i offentlig sektor. Det som driver organisationen är effektivitet och specialistkompetens – både inom ett kompetensområde, men framför allt enkelheten i att ”anlita” någon som redan känner till företagets mål och visioner samt förstår hur kulturen yttrar sig på arbetsplatsen.

Organisationer som redan har interna pooler med kvalificerade resurser kan erbjuda sina medarbetare möjligheten att testa på att jobba mer uppdragsbaserat, som är en förenklad beskrivning av gigande. Ett säkert sätt att utvecklas på jobbet utan att behöva byta arbetsgivare.

SEB, Folksam och Scania är några exempel inom näringslivet som ligger i framkant på området. I offentlig sektor har vi allt från socialtjänsten i Västra Göteborg till förstärkningsdomare i statens tjänst. De här organisationerna har medvetet eller omedvetet börjat tillämpa det smarta tänket med gig-ekonomins fördelar för att använda resurser på smartast möjliga sätt samt erbjuda sina medarbetare utmanande och stimulerande arbetsuppgifter med tydliga målbilder, som de utvecklas av.

Läs också: Nu är affären klar – Nokia säljer tillbaka fiaskoförvärvet

Gigare i näringslivet

SEB har i flera år haft managementkonsulter som jobbat med effektiviseringar baserade på Lean-metodik. De ingick i en pool av interna konsulter som fick uppdrag inom koncernen. Det kunde vara både i Sverige och utomlands på någon filial. Idag är fokus mera på att stötta affärsplanen samt realisera förändring. Metodiken bygger på processeffektivitet, service design, performance management, kompetensutveckling plus förbättrad arbetsorganisation och inställning samt beteende hos medarbetarna. Arbetsprocessen påminner om den traditionella konsultleveransen men överlämning till linjen efter avslutat uppdrag och implementering. Idag finns 30–40 konsulter i koncernen, och arbetssättet startade redan 2005.

– Vi lever i vår egen förändringsresa där vi har utvecklats från Lean-konsulter till interna managementkonsulter som stöttar företaget med att realisera affärsplanen och visionen, bland annat genom uppdrag inom digitalisering, effektivisering och service design. Vi utvecklar ständigt våra kompetenser för att vara relevanta för våra kunder. Fördelarna med att anlita internkonsulter är att de har SEB-erfarenhet och kunskap om banken samt ett långsiktigt perspektiv och engagemang för vår vision och våra kunder, säger Catherine Friman, manager för SEB Way.

Scania har egna marknadskonsulter som stöttar försäljning och marknadsföring. Teamet består av sju personer och har namnet Sales Management & Support och har funnits sedan 2012. Stödbehovet varierar inom bolaget eftersom Scania verkar på över 100 marknader med vitt skilda förutsättningar. Även internt varierar behovet till följd av olika nivåer på kunskap och resurser.

Deras erbjudande består i att vara bollplank/resurs, driva utveckling och coacha såväl våra marknadsbolag som andra delar av moderorganisationen inklusive Scanias ledning.

Det finns inte en arbetsprocess beroende på den mångfacetterade verksamheten. Val av process beror på sammanhanget. Några exempel:

• Projektledning.

• Bistå med kompetens och/eller resurs i olika typer av verksamhetsprojekt, såsom digitalisering.

• Bidra i den årliga planeringscykeln som bl a kretsar kring marknadsplanearbete och tillhörande uppföljning.

– Jag brinner för att bryta ny mark, att affärsutveckla och jobba i framkant av någon verksamhet. I detta fallet försäljning som historiskt inte varit lika väl samordnat som till exempel produktutveckling och produktion. Jag har bred erfarenhet från att tidigare ha arbetat på ett par av våra marknadsbolag och dessutom besökt ännu flera på olika håll i världen, vilket gett mig insikter om potentialen, berättar Rikard Arvidsson, senior sales development manager på Scania Group.

Det här är en artikel från Expert Network »

Gigare inom kommunen

Stadsdelsförvaltningen Västra Göteborg har tagit steget in i gig-ekonomins smarta sätt att organisera sig genom att skapa något helt nytt inom Socialtjänsten Västra Göteborg. Deras interna konsultpool består av erfarna socialsekreterare. En särskild satsning för att förbättra arbetsmiljö och kvalitetet inom Socialtjänsten och stärka bemanningen. Poolen stödjer och förstärker enheterna när dessa har ett utökat behov med utrednings- och uppföljningsarbete. Rollen innebär att vara en generalist inom socialtjänsten med fokus på utredningar med snabba, avgränsade och tydliga uppdrag.

Gigare i statens tjänst: förstärkningsdomare

Sedan 2012 kan domare jobba uppdragsbaserat som förstärkningsdomare, vilket är det närmaste man kan vara gigare i statens tjänst. Domstolsverkets förstärkningsstyrka jobbar runt om i Sverige. I dagsläget ingår det 22 domare i denna styrka som leds av en kanslichef som också till viss del är operativ i styrkan.

Det är spännande att domstolarna har sett behovet av flexibilitet och genom detta tagit steget in i gig-tänket utifrån sina egna förutsättningar. Vem som helst kan naturligtvis inte få jobbet, men jag gillar trenden.

– Förstärkningsstyrkans uppgift är att gå in och avlasta domstolar som vid olika tillfällen har brist på domare. Det kan handla om vakanta tjänster, föräldraledigheter, stora komplicerade mål och domare som är på kurs. Vårt uppdrag är även att gå in och avarbeta mål på domstolar som har en hög målbalans. Även enstaka mål när det blir jäv på domstolar rycker domare därifrån ut på uppdrag, säger Helena von Braun, lagman och kanslichef för den så kallade Förstärkningsstyrkan.

Förstärkningsstyrkan har funnits i nuvarande form sedan 2012. Det har funnits ”lösa” domare i systemet tidigare, men dessa fick då sköta sig själva och välja vilka uppdrag som de vill ha. I dagsläget finns ett 20-tal domare i styrkan, men det kan variera över året, säger hon.

Vem som helst kan inte bli utvald till Förstärkningsstyrkan. Det som krävs först är att de social omständigheterna ska fungera på hemmaplan, eftersom det blir mycket resor. Vidare krävs det att man är flexibel som person och kan avgöra de mål som man förväntas avgöra. Man måste vara trygg i sig som person och nyfiken på nya arbetsplatser och orter. Man måste ha en fullmaktsanställning i botten eller anställning som assessor på hovrätt. Domstolsverket lånar domare från dessa domstolar (de kan inte anställa några domare och därför kan det inte heller vara några externa sökande). Uppdragen är ofta tre månader i taget beroende på omständigheterna i målen.

Varför väljer domare att bli en del av styrkan och jobba uppdragsbaserat?

– För att få flexibilitet i arbetet. Se nya domstolar och lära sig nya arbetssätt. Att man alltid blir så väl mottagen på de domstolar som man kommer till. Man är ju alltid en efterlängtad kraft. Det som lockar mest är nog att man kan utnyttja sin förtroendearbetstid fullt ut, säger Helena von Braun.

Läs också: Konsultexperten: HR + inköp = sant

Fördelar med interna konsulter

Att jobba som intern konsult kan erbjuda flera fördelar för medarbetaren själv.

• Spännande karriärutveckling.
• Ett tryggt sätt att prova på konsultrollen och agera rådgivare.
• Fortsatt anställning hos samma arbetsgivare.
• Ett omväxlande jobb där en ständigt får lära nytt.

Sammanfattningsvis erbjuder modellen också fördelar för organisationen:

• Konsulterna känner till företagets mål och vision.
• Konsulterna lever (redan) kulturen.
• Snabbstartade konsulter ger effektiv leverans.
• Snabbare bemanning och service till organisationen.
• Har internt nätverk och kan nyttja informella kontakter.
• När det redan finns en pool är det lätt att utöka den med externa resurser.

Fakta

Befattning: Vd, strategikonsult
Företag: Konsultboken
Linkedin: Marianne Olsson
Twitter: @marianne_marre
E-post: marianne.olsson@konsultboken.se
Hemsida: www.konsultboken.se
Expertområden: Konsultbranschen, konsultrollen, gig-ekonomin, försäljning, marknadsföring, digitalisering.
Bakgrund: Konsultexpert. Har lång erfarenhet från arbete med kommunikation och projekt inom fastighet-, telekom- och it-branschen. Lång erfarenhet som konsult, föreläsare, moderator och rådgivare till såväl privat som offentlig verksamhet. Författare till “Konsultboken” och “Framgångsrik konsult”.