I ett par år har universitet runt om i världen, framför allt i USA, lagt ut så kallade moocs – massive open online courses. Det handlar om öppna nätbaserade utbildningar som alla kan gå och som är gratis för användarna.

Även om flera svenska universitet och högskolor i dag ger sådana här utbildningar så vill regeringen att utbudet ökar och att fler deltar. Därför har man beslutat om att göra regelverket tydligare.

Läs också: Nätet sätter press på universiteten – ett litet steg kan välta allt på ända

Helene Hellmark Knutsson (S), minister för högre utbildning och forskning, pekar på att nätbaserad utbildning ökar möjligheterna både för enskilda och för lärosäten, som får större synlighet och genomslag för sitt arbete.

– Den digitala utvecklingen gör att allmänheten enkelt och utan kostnad kan ta del av föreläsningar om exempelvis nya spännande forskningsresultat. Med öppen nätbaserad utbildning finns potential att nå nya grupper, till exempel asylsökande, säger hon i en kommentar.

För att tydliggöra vad som gäller för öppen nätbaserad utbildning och hur den skiljer sig från vanliga högskoleutbildningar ska ett nytt särskilt kapitel som gäller det nu in i högskoleförordningen. Ändringarna träder i kraft den 1 september 2018. 


ANNONS: Storsatsande eventet IBM Analytics University kommer till Stockholm 17-20 september 2018