Runtom i Europa växer antalet ärenden på dataskyddsmyndigheterna. I Frankrike uppges klagomålen ha ökat med 50 procent sedan GDPR trädde i kraft, skriver The Politico Europe. 

I Österrike har över 100 klagomål kommit in och 59 incidentanmälningar – vilket motsvarar antalet över en åttamånadersperiod. Ändå når det inte samma nivå som i Sverige där Datainspektionen uppger att man tagit emot över 200 incidentanmälningar och närmare 300 klagomål.

Och på Europanivå utreds 29 fall som berör flera länder.

Läs också: Håll ögonen på EPR – nästa EU-smocka efter GDPR

Andrea Jelinek, ordförande för den gemensamma myndigheten European Data Protection Board konstaterar att maskineriet är igång.

– Ingen kan ignorera GDPR längre, säger hon.

Förordningen gäller som lag i alla EU-länder sedan 25 maj, men bara runt hälften av EU:s länder har implementerat den i sin egen lagstiftning.

De länder som inte är klara är Belgien, Bulgarien, Tjeckien, Estland, Cypern, Grekland, Italien, Lettland, Litauen. Luxemburg, Rumänien, Finland, Ungern, Slovakien, Slovenien och Spanien.