It-avdelningen måste hantera två tempon samtidigt – det är analysföretaget Gartners tes. Medan utvecklingsdelen ska löpa fram som en sprinter ska driftdelen samtidigt röra sig stabilt och uthålligt, som en maratonlöpare.

Konflikten är klassisk konstaterar Måns Wallin, senior rådgivare på svenska analysföretaget Radar.

– Det handlar om friktionen mellan snabbrörlig utveckling och den mer sega driftavdelningen och det är ju något vi levt med i minst tio år. Och det är ju ett problem men det är inte särskilt hjälpsamt av Gartner att säga att det är så vi ska arbeta.

Han vänder sig emot idén som han menar handla om att man ska bygga upp två olika kulturer i samma organisation som ska arbeta i olika tempon – utvecklingsavdelningen och driftavdelningen. 

Måns Wallin
Måns Wallin.

– De flesta är medvetna om att man måste få ihop helheten men att det är bättre att arbeta i samma kultur och i samma tempo och i stället anpassa tempo efter vad man producerar.

Och det har många it-avdelningar också upptäckt hävdar han.

– Det har gjorts försök att arbeta bimodalt men det har inte varit så framgångsrikt. Så i dag skulle jag vilja påstå att få kör renodlat bimodalt. Det är oerhört svårt att jobba med snabba sprintar som sedan ska in i en befintlig teknisk miljö där kugghjulen snurrar mycket långsammare – man måste se till att de hakar i varandra.

Läs också: Gartner: Här är 5 saker som utmärker framgångsrika företag

Som exempel på företag som lyckats väl med sin it-organisation tar han Google och Amazon.

– De har korta produtionscykler och korta omsättningscykler men samtidigt höga krav på kvalitet. Och de har en organisation som jobbar enligt samma principer – inte två olika delar utan alla jobbar så.

Är det inte lättare för dem – de är ju it-företag? 

– Absolut, det är ingen slump att de är så duktiga på it-produktion eftersom det är deras produkt. Det är lättare ur det perspektivet eftersom de är riggade för det. Ett verkstadsföretag är ju riggat för andra produkter.

Trots det är det värt att snegla på hur de arbetar och lära sig av det anser Måns Wallin.

Och för att komma vidare i ett nästa steg så bör hela verksamheten involveras i samma arbetssätt, precis som på Google och Amazon.

– När förändringstaken på it-sidan går upp så orkar verksamheten i dag ofta inte ta emot allt, den har inte den kraften. Det gäller att få det kugghjulet att också haka i och snurra i samma takt. Så i grunden är det en ledningsfråga vilket tempo it ska jobba i.

Ett alternativt arbetssätt som dykt upp för att lyckas integrera den tröga driftsorganisationen som styrs av ramverket Itil och utvecklingsdelen som styrs av agila principer är devops.

– De är något som de mest processmogna it-organisationerna använt för att länka ihop de olika delarna.

Radar å sin sida vill inte tala om olika kulturer eller olika tempo överhuvudtaget. De vill i stället att man pratar om kvalitet, risk, säkerhet och investeringskalkyler.

Och då är det viktigt att definiera utvecklingsstegen i produktionssystemet för it som går från innovation, via integration till automation.

– Det handlar om att jobba situationsanpassat beroende på vilket steg man är i. De olika stegen har olika principer när det gäller risk. Håller man på med innovation så kan man tolerera högre risk och ta att investeringar går åt skogen. Men i de andra stegen vill man ha extremt hög säkerhet och i princip nollrisk, säger Måns Wallin.

Läs också: Hallå cio! Det är dags att omvandla ditt jobb igen!

Radar är inte först med att dissa Gartners idéer – det har även analysföretaget Forrester som anser att bimodal it splittrar it-avdelningens fokus i ett försök att vinna nya affärer.

– Kunddriven teknik måste införas på ett sätt som hänger ihop i hela organisationen. Bimodal it innebär motsatsen till det. Det innebär att man har två olika organisationer som jobbar på väldigt olika sätt och har olika mål, sade Sharyn Leaver, analytiker på Forrester för två år sedan.