Vi har under våren skrivit en hel del om kompetensbristen i branschen, som blir allt mer påtaglig. Där har vi också konstaterat att ett sätt att underlätta letandet är att bredda sökandet bortom det svenska språket.

Det är dock lättare i teorin än i praktiken, inte minst eftersom konsultbolagens kunder i de flesta fall föredrar att ta in konsulter som pratar svenska före en som inte gör det. Flera av de konsultbolag vi varit i kontakt med säger att den svensktalande föredras även om den icke svensktalande har bättre tekniska kvalifikationer.

Men många väljer också att försöka komma runt det problemet. Bland de utbildningsbolag, som minst sagt har glada dagar i kompetensbristens kölvatten, är det inte bara de rena it-utbildningarna som går på högvarv.

Läs också: Kompetensbristen fortsatt svår – men det finns en lösning för den som vågar

Hos företaget Swedish for Professionals, som gör exakt det som namnet hintar om, märker man av att it-bolagen står på kö för att utbilda personalen i svenska språket.

– Vi har märkt av ett ökat intresse för svenskkurser hos de bolag som rekryterar mycket talanger inom it, men även många av de it-bolag vi samarbetar med idag har skalat upp kursutbudet under året som gått. Vi har sett att det ökade intresset beror på att resultaten vi ger med våra kurser är positiva för integrationen av internationella medarbetare, säger Sandra Sjölander, vd på Swedish for Professionals.

Och hon bekräftar bilden av att det oftast är slutkunderna som har de tydligaste språkkraven.

– Vad gäller de it-konsultbolag vi arbetar med så har vi också sett ett ökat intresse och behov då slutkunden ofta efterfrågar konsulter som behärskar tillräckligt mycket svenska för att klara av kommunikationen i både vardagssituationer och i jobbsammanhang.

Sandra Sjölander, vd på Swedish for Professionals.
Sandra Sjölander, vd på Swedish for Professionals.

– Vi har även märkt av ett ökat intresse vad gäller workshops inom svensk kultur och affärskultur som vi även erbjuder våra kunder. Detta då förståelsen för kulturen underlättar integrationen av internationella medarbetare, men också leder till att kompetens kan tas tillvara på inom bolagen, konstaterar Sandra Sjölander.

Går det att säga hur mycket ansökningarna har ökat?
– För ansökningar till våra svenskkurser från medarbetare med it-bakgrund har vi sett nära en fördubbling under det senaste året, och cirka 50 procent av våra svenskkurser idag sker hos bolag som har medarbetare med it-bakgrund. Vi ser att fler bolag förstår värdet av att medarbetarna läser svenska på jobbet, och att de på så vis snabbare kan komma igång och jobba och bidra med sina kunskaper.

Vilken typ av kurser som efterfrågas varierar. Det finns dels intensivkurser, som sker i början av en anställningsperiod, dels kurser som sträcker sig under flera år med fokus på att finslipa svenskkunskaperna.

Har ni en speciell it-inriktning?
– Vi erbjuder bland annat kurser för grupper med utvecklare, it-ingenjörer, arkitekter, samhällsbyggnadsingenjörer, servicepersonal och för bolag med behov av svenskkunskaper inom byggindustrin. För oss är det viktigt att deltagarna i våra kurser lär sig vokabulär baserat på sina behov och de situationer de upplever dagligen och måste behärska. Att lära sig affärssvenska är också något som många av våra deltagare väljer att fokusera på för att på så vis utvecklas inom sin profession i Sverige.

Ett annat bolag som har haft fullt upp på senaste tiden är Academy, som på uppdrag av flera stora konsultbolag dragit igång kurser för att vässa it-kompetensen. Men även här stöter den som inte kan svenska på patrull.

– Vi har utbildningar på både engelska och svenska. Det är väldigt tuffa intensivutbildningar, så man måste kunna det språk som utbildningen hålls på. Klarar man inte språket kan man inte gå kursen, säger Academy Holdings vd Micael Holmström.

Läs också: Goda tider och kompetensbrist skapar hög arbetsbörda för it-branschen

Han säger att det är jättemånga nyanlända som söker sig till Academys kurser, men att det är tuffa krav på att antas. Och det gäller inte bara språkligt.

– Vi brukar ha 2 000 sökande till varje kurs, och som mest är det 30 personer som kommer in. Språk är inte det enda som testas. Vi testar även logisk förmåga, numerisk förmåga, verbal förmåga samt tittar på motivation och driv, säger Micael Holmström.

Totalt har Academy runt 25 utbildningar per år, och det sker som sagt ofta på uppdrag av något av de stora konsultbolagen.

Ni har inte planer på att starta utbildningar i svenska också för att underlätta för företagen?
– Svenska är inte vår specialitet. Vi kan inte det, då ska man gå på annat håll. Vi är bra på andra språk, som java, javascript, cobol och PLC.