En enig riksdag uppmanade i maj regeringen att se över ersättningen för privatkopiering – den så kallade kassettskatten. I riksdagsbeslutet går att läsa:

”Riksdagen anser att den tekniska utvecklingen har ändrat förutsättningarna för det nuvarande ersättningssystemet och att det är osäkert och otydligt. Regeringen bör därför tillsätta en utredning, där möjligheten att införa ett system där staten har ansvaret ska övervägas.”

Det är ljuv musik i öronen på Klas Elm, vd för branschorganisationen Elektronikbranschen som i många år slagits för att ta bort de avgifter som läggs på all elektronik som innehåller lagringsenheter.

– Alla partier står bakom det här så vi räknar med att nästa regering – oavsett färg – tar itu med det, säger han.

Läs också: Hoppsan! Nu vill riksdagen skrota privatkopieringsavgiften

Att det hela är en prioriterad fråga för Elektronikbranschen är tydligt. I Almedalen anordnar branschorganisationen ett enda seminarium och det handlar just om hur man skulle kunna förändra systemet.

– Vi ser seminariet som en inledning på det kommande utredningsarbetet och pekar på hur andra nordiska länder hanterar det. Speciellt Finland där man gått från ett system liknande vårt till att i stället låta staten ersätta upphovsmän för privatkopiering. Norge har också gått över till ett liknande system och Danmark överväger det och ska ta beslut efter sommaren.

Blir det inte orättvist att vi alla ska vara med och betala trots att vi kanske inte kopierar eller ens köpt några elektronikprylar? 

– I dag får ändå alla betala – alla som handlar telefon, tv, dator eller surfplatta betalar oavsett om de kopierar något eller inte.

Hur beräknas då vad staten ska betala ut? I Finland började man med att utgå från ett snitt av det som utbetalats under senare år enligt Klas Elm.

– Sedan gör man årliga mätningar av kopieringen, som går ner hela tiden, och anpassar skatteuttaget efter det.

Copyswede, den organisation som tar ut och fördelar privatkopieringsavgifterna och som representerar 14 kulturskaparorganisationer, ser inte positivt på tanken om att byta ersättningssystem. I ett öppet brev till riksdagens ledamöter skrev de, strax innan beslutet togs, att systemet vi har i dag är teknikneutralt och rimligt men att det förutsätter att elektronikbranschen medverkar – och så pekar man på de domstolsprocesser som kantat vägen de senaste åren.

Läs också: Segdragen tvist avgjord – Sony Mobile förlorar mot Copyswede

På sin sajt avvisar man också tanken på att använda sig av samma system som Finland – att det skulle vara ett bättre system är en myt anser Copyswede och skriver: ”Det finska systemet går ut på att finska skattebetalare betalar istället för elektronikföretagen. Det är bättre för företagen, men knappast för finska skattebetalare. ”

Klas Elm avfärdar argumentet att det är elektronikföretagen som ska betala ersättningen.

– Enligt EU-rätten är det privatpersoner som ska betala och i praktiken är det ju så att till sist ändå hamnar på konsumenten i form av höjda priser.

Klas Elm pekar på att kopiering ersatts av strömmande tjänster.

– Lagstiftningen är helt föråldrad, den tillkom i en helt annan medievärld och var logisk när man spelade in lp-skivor på kassettband. Men det går inte till så längre – mediekonsumtionen ser inte ut så. Vi använder våra minnen till att lagra nästan allting annat än privatkopierat. Ändå måste vi betala för detta, som tomt utrymme och till och med för det det lagringsutrymme där operativsystemet ligger. Det är inte rimligt.

Och på samma sätt som Copyswede pekar på Elektronikbranschen och anser att de inte medverkar som de borde så pekar han tillbaka mot dem:

– Jag tycker upphovssidan borde vara mer positiva till att se över modellen för ersättning. Om användarna inte förstår hur upphovsrätten fungerar så riskerar de att tappa respekten för den. Men vi behöver en bra upphovsrätt som hänger med sin tid, säger han.