Ni har säkert klart för er hur ni ska räkna på kostnader, resultat och lönsamhet på ditt företag. Men väljer ni alltid det bästa sättet i varje situation? Och räknar alla på företaget likadant?

Infoworld tar upp sådana här resonemang vad gäller molntjänster. Det kan vara värt att tänka på, i stället för de gamla vanliga problemen.

Ett av Infoworlds resonemang gäller förenklat hur kostnader för mjukvara för molntjänster hanteras vad gäller skatter i USA. I korthet handlar det om att bedömningen för hur licenskostnader ska hanteras ska förändras. En kostnadsbesparing för drift på 30 procent kan mycket väl komma att raderas ut av oönskade skatteeffekter.

Det är amerikanska exempel det handlar om, men principiellt går det förstås att hitta jämförbara exempel även i Sverige.

Lägg till det att användning av molntjänster gör att möjligheten till avskrivning för egen hårdvara försvinner, vilket kan få olika konsekvenser för olika företag.

Läs också: Min tjänst har också en tjänst – Advania satsar stort och högt med ny molnpanel

För att ytterligare komplicera bilden kan konsekvenserna bli olika även när lönsamhet ses på kort och lång sikt. Och det kan beroende på vilken yrkesroll, och kanske även personlighet, en person har påverka synen på hur lönsamma olika alternativ är.

Kontentan är att en matematiskt korrekt beskrivning av lönsamhet inte behöver vara den enda möjliga ”sanningen”.

De här sakerna förstår förstås de flesta som jobbar med de här frågorna. Men tänker man på dem och analyserar man dem?

ANNONS: Storsatsande eventet IBM Analytics University kommer till Stockholm 17-20 september 2018