Under senare tid har det stormat rejält kring det nya direktiv om digital upphovsrätt som EU vill få igenom.

Framför handlar det om två omstridda artiklar i förslaget – artikel 11 där det talas om att mediehus och andra som producerar innehåll i vissa fall ska har rätt att ta ut avgifter för att deras material länkas och artikel 13 som handlar om att plattformar där användare kan ladda upp material måste använda filter för att se till att inget upphovsrättskyddat material slinker igenom.

Många oroas över att det kan betyda slutet för helt legitima användningsområden som parodier eller så kallade memes där man använder känt material men på ett sätt som är tillåtet men som riskerar att fastna i och stoppas av filtren.

Men trots kritiken har förslaget ändå kommit en bra bit i processen – ministerrådet är med på noterna och även EU-parlamentets juridiska utskott röstade nyligen igenom ett förslag som var snarlikt ministerrådets.

Läs också: EU röstade ja till att skärpa den digitala upphovsrätten – blir det döden för internet?

I dag har dock EU-parlamentet sagt nej till att låta förslaget gå direkt vidare för förhandling med rådet och EU-kommissionen med 40 rösters övervikt. I stället vill man omarbeta det innan man röstar igen i september.

– Jag är nöjd med beslutet, det här vinner på att hela parlamantet involveras, att vi får in perspektiv från alla folkvalda i parlamentet när vi nu fortsätter arbetet med hur vi vill att förlaget ska se ut, säger Jytte Guteland (S).

Och Gunnar Hökmark (M) sade inför omröstningen att han ansåg att förslaget måste omarbetas för att bli bra.

– Jag tycker inte att det har rätt balans som det ser ut nu. Visst är det viktigt att värna upphovsrätten men det här ställer för stora krav på plattformar och användare, säger han.

Samtidigt anser han att det blivit överdrifter från många av dem som kritiserar förslaget.

– Det har blivit en förvrängd debatt om att det handlar om internets död eller att man inte ska få länka. För en del blir det ett sätt att demonisera internationellt samarbete. Vi läser saker över gränserna så att få en upphovsrättslagstiftning som gäller på europeisk nivå är bra, och det är bra för de svenska upphovsrättsinnehavarna.

Inte heller Jytte Guteland tycker att förslaget håller måttet.

– Det väcker för många frågetecken och vi vill att EU-parlamentet ska få tid att arbeta med lagstiftningen. Särskilt artikel 13 är otydlig. Vi vill också att det ska vara tydligare hur man vill värna innovation på nätet.

Den svenska regeringen har ju inte direkt protesterat i Ministerrådet – men ni socialdemokrater i EU-parlamentet röstar ändå emot?

– Jag upplever inte att det finns någon större entusiasm för filter och så vidare, men det är svårare i rådet att driva en egen linje, processerna där är lite mer slutna. Men vi i parlamentet står upp för medborgarintresset och det är många som oroas över förslagen och vi lyssnar på den oron, säger Jytte Guteland.

Läs också: Håll ögonen på EPR – nästa EU-smocka efter GDPR

Men oavsett hur det går i dagens omröstning så finns det fortfarande ett viktigt syfte med direktivet – att stärka upphovsrätten och se till att upphovsrättsinnehavare får betalt för sitt arbete, konstaterar hon.

– Det handlar om hur större plattformar med mycket musik exempelvis ska göra mer rätt för sig i förhållande till rättighetsinnehavare, det är ett bekymmer i dag.

Omröstningen blev jämn och alla röstar inte efter tydliga partilinjer.

– Det är lite olika hur olika länder resonerar. Exempelvis tenderar Tyskland att oroa sig mer över filter och Frankrike över upphovsrätten. Det är också lite av en generationsfråga tycker jag mig se där de yngre är mer oroade över att utskottet godkände förslaget än de äldre, säger Jytte Guteland.

Artikeln har uppdaterats efter att EU-parlamentet röstat emot att det rättsliga utskottets förslag ska gå vidare.