Hur klarar egentligen de stora it-jättarna av att leva upp till GDPR? Det har forskare vid European University Institute och den europeiska konsumentorganisationen BEUC tittat närmare på. Forskarna har använt artificiell intelligens för att titta på hur 14 stora teknikföretag – bland dem Facebook, Google och Amazon – utformat sina villkor för personlig integritet.

Totalt analyserades 3 659 meningar varav 401 markerades som otydliga och 1 240 innehöll potentiellt ”problematiska punkter” eller punkter med ”otillräcklig information”.

Exakt vilka punkter och vilka företag det handlar om uppger inte konsumentorganisationen eller forskarna men däremot radar de upp de problem som identifierats:

  • Att man inte lämnar all den information som GDPR kräver, exempelvis inte kring vilka tredje parter som de delar data med.
  • Personuppgiftsbehandling som inte sker enligt GDPR, det kan handla om att det finns en punkt som säger att användarna går med på företagets integritetsvillkor genom att använda sig av deras sajt.
  • Att villkoren helt enkelt är formulerade vagt och otydligt vilket gör det svårt för användarna att förstå villkoren och hur deras data hanteras i praktiken.

Läs också: En månad med GDPR – nu forsar klagomålen in till Datainspektionen

– Trots att det gått över en månad sedan GDPR trädde i kraft så uppfyller inte alla integritetspolicier lagens krav. Det är mycket oroande. Det är avgörande att tillsynsmyndigheterna undersöker detta, säger Monique Goyens, generalsekreterare på BEUC i ett pressmeddelande.

Till Bloomberg säger en talesperson från Google att man uppdaterat sin integritetspolicy och använder ett tydligt och enkelt språk, en talesman från Amazon säger att deras policy följer GDPR och att de som använder deras Alexatjänst har kontroll över sina data. Och Facebook säger i ett uttalande att man arbetat hårt med att följa GDPR, tydliggjort sin policy och gjort inställningarna lättare att använda och att man har sökt råd från experter och myndigheter.

ANNONS: Storsatsande eventet IBM Analytics University kommer till Stockholm 17-20 september 2018