Affärssystem och kundvårdssystem (crm) har gått från att uppdateras sällan, till att förses med ny funktionalitet i snabbare takt. Men behövs det så högt tempo för uppdateringarna, kan man undra?

Nu meddelar i alla fall Microsoft att man kommer att köra två större uppdateringar per år för affärssystemstjänsten Dynamics 365, närmare bestämt i april och oktober. Men det ska också komma mindre ”förbättringar” av prestanda, samt säkerhetsfixar, fortlöpande.

De två stora uppdateringarna varje år ska vara bakåtkompatibla som standard. Kunder ska alltså kunna köra sina existerande lösningar rakt av. Nya funktioner som inte är bakåtkompatibla kommer att vara inaktiverade som standard. Det gör att man kan testa sådana nya funktioner innan de tas i drift.

Microsoft ska också göra kommande nya funktioner i Dynamics 365 tillgängliga för tester. Från och med den uppdatering som ska komma i april nästa år ska det gå att testa nya versioner i en stängd miljö, en så kallad ”sandbox”.

Läs också: Infor vässar i molnet: ”här ska vi bli nummer ett”

Microsoft berättar vidare att de stora uppdateringarna kommer att spridas ut på flera veckor, för att man ska kunna bevaka att de går bra. Man berättar också att alla blir tvungna att köra den senaste versionen av Dynamics 365 i fortsättningen.

Sammantaget borde förändringarna av uppdateringar av Dynamics 365 vara till gagn för både Microsoft och kunder. Mer ordning och reda, helt enkelt. Troligtvis prioriterar kunder enkel hantering och stabilitet framför att få nya funktioner i snabb takt.