27 sökte jobbet som generaldirektör för den nya digitaliseringsmyndigheten som fått det långa namnet Myndigheten för digital förvaltning – med den mer klatschiga förkortningen Digg. Och nu har regeringen utnämnt Anna Eriksson, utvecklingsdirektör på Lantmäteriet med ansvar för strategisk verksamhetsutveckling och it till myndighetens första generaldirektör.

– Jag är jätteglad att ha fått det här jobbet och ser fram emot att jobba med hela Sverige. Jag sökte det för att jag brinner för hur vi med hjälp av ny teknik kan skapa nytta för människor och det är något jag sysslat med länge. Och det är roligt att det här är något nytt – spännande och lite läskigt, säger hon.

Myndigheten ligger i Sundsvall och ska påbörja sin verksamhet den 1 september i år. Uppdraget är att samordna och stötta den förvaltningsgemensamma digitaliseringen, ansvara för den förvaltningsgemensamma digitala infrastrukturen, bistå regeringen med underlag för utvecklingen av digitalisering av offentlig förvaltning och att följa och analysera utvecklingen.

I stort sett alla myndigheter och alla kommuner och landsting ingår i myndighetens ansvar – undantagen är regeringskansliet, Säpo, Fortifikationsverket, Försvarshögskolan och de myndigheter som hör till försvarsdepartementet.

Läs också: OECD: Sverige har allt på plats för digitaliseringen – men är dåliga på att sy ihop det

– Totalt handlar det om runt 700 myndigheter, kommuner och landsting som vi ska samverka med, säger Anna Eriksson.

Och just att knyta de kontakter som krävs blir en viktig del av uppstartsarbetet.

– Ja, att bygga relationer med myndigheter, kommuner, landsting, företag och andra organisationer och förstå behoven och att bygga organisationen så att den fungerar som det är tänkt blir de två delarna som kommer att dominera under hösten.

Hon trycker på att digitaliseringen är beroende av kultur och samarbete.

– Ledarskap handlar väldigt mycket om de frågorna. Det gäller att bygga en kultur där Digg kan vara en förebild för hur digitala myndigheter arbetar. Det här handlar om kultur och relationer – att digitalisera är en lagsport, säger hon.

När det gäller myndighetssidan har hon redan i dag rätt bra kontakt med de större myndigheter som ligger långt fram genom sin roll på Lantmäteriet.

– Men jag har inte samma kontakt med de kommuner som ligger långt fram så det ser jag fram emot, säger Anna Eriksson.

Läs också: Regeringens digitalboss: alla måste inse att digitaliseringen förändrar allt

Andra nyckelsamarbeten blir med Sveriges Kommuner och Landsting och med regeringens cdo, Åsa Zetterberg.

Förutom sin gedigna erfarenhet från offentlig sektor har Anna Eriksson också erfarenhet från privata företag. Bland annat har hon arbetat inom telekomsektorn och på Ica.

– Det har gett mig en bred förståelse olika sätt teknik kan användas och också att det är väldigt viktigt att våga göra misstag, att inte tveka att gå framåt. Det har jag burit med mig sedan dess.