En undersökning som finansierats av Harvard Business School bjuder på uppseendeväckande resultat vad gäller kontorslandskap. Forskarna Ethan Bernsteins och Stephen Turbans rön går stick i stäv med vad man kan tro.

Det är två stora företag som studerats. Båda bytte ut enskilda rum mot landskap. I det ena fallet med en stor lokal, i det andra fallet med flera stora rum. I båda fallen utan skärmar eller andra avgränsningar mellan arbetsplatser.

För att undersöka hur kommunikationen fungerar försågs personal i landskapen med utrustning på kroppen som registrerade vilka personer de tittade på och om de pratade eller lyssnade. Dessutom undersöktes mejl och chattkonversationer. Man undersökte inte vad som sades eller skrevs, utan bara om det pratades eller skrevs.

Samma procedur hade genomförts när de båda företagen använde enskilda rum för de anställda, och resultaten jämfördes.

Det visar sig att kommunikationen ”ansikte mot ansikte” minskade drastiskt, cirka 70 procent, på båda företagen efter flytten till kontorslandskap. Samtidigt ökade den elektroniska kommunikationen i motsvarande grad.

Läs också: Så skapar en mix av personligheter de bästa teamen

Eftersom en anledning att byta till öppna kontorslandskap är att öka interaktionen mellan anställda så får man se resultatet av undersökningen som anmärkningsvärda. Detta under antagandet att direkta samtal är ett bättre sätt att kommunicera än via mejl eller chatt.

Varför blir det så här?

En teori är att avsaknaden av enskilda rum gör att människor hittar andra strategier för att få vara i fred, i det här fallet elektronisk kommunikation. En annan teori är att folk blir överstimulerade av att ha en massa människor omkring sig.

Forskarna konstaterar att man faktiskt inte vet så mycket om hur människor kommunicerar med varandra. Kanske vet vi lite mer efter den här undersökningen som presenteras i Philosophical Transactions of the Royal Society B.

Hur som helst kan man nog konstatera att ett kontors utformning är en viktig del av ett företags kultur. Kanske till och med en faktor som påverkar om folk vill jobba kvar på ett företag eller inte.

Artikeln är tidigare publicerad i september 2018