– Att lära robotar att navigera på egen hand är knepigt, konstaterar Ali Abdul Khaliq, forskare vid Örebro Universitet.

Han har arbetat med problemet i många år men för sex år sedan tog han ett nytt grepp genom att låta sig inspireras av hur myror tar sig fram i naturen. De använder en princip som kallas stigmergi för att navigera.

– Det innebär att de använder sin miljö som ett externt minne för att lagra, läsa och dela information, säger Ali Abdul Khaliq.

På samma sätt har han i sin forskning skapat ett externt minne i form av rfid-taggar som bäddats in under golvet och som robotarna använder sig av på ett liknande sätt som myrorna – som informationslager. Men att det just är rfid-teknik är inte nödvändigt i sig konstaterar han.

– Nej, de algoritmer jag skapat kan användas med annan teknik som skulle kunna lagra information också.

Läs också: Coolt! Nu går MIT-roboten upp för trappor – utan att se

Och resultaten har varit goda konstaterar han.

– I ett av försöken kunde en robot navigera autonomt i en kilometer utan att göra ett enda fel. Det är ovanligt och svårt att uppnå med den teknik som används i dag.

Som lösningen ser ut i dag lämpar den sig bäst för navigering inomhus men Ali Abdul Khaliq utesluter inte att den skulle kunna användas utomhus i framtiden om det kom fram någon billigare och mindre teknik som kunde fungera som externt minne.

I ett första skede tänker han sig dock framför allt att tekniken kan användas av servicerobotar – främst inom industrin eller på lager.

– I dag använder man ofta magneter under golvet för att styra roboten rätt. Men med den här tekniken kan den röra sig mycket mer flexibelt och är inte beroende av att allt står på samma plats hela tiden. Det krävs inte att allt har samma struktur hela tiden, säger han.

Tekniken kan också öppna för robotar i hemmen eller i offentliga miljöer.

Läs också: Långt kvar till mänskliga robotar – men nu börjar de bli smartare

Ali Abdul Khaliq har också experimenterat kring samspelet mellan människor och robotar. Dagens system brukar kräva komplicerade sensorer och ofta kameror – vilket i sig kan vara känsligt för integriteten.

Men med hjälp av algoritmer och rfid-sensorer på både robot och människa undveks krockar i flera timmar – roboten rörde inte ens människan.

Hur många rfid-taggar krävs då med den lösning som testats? 

– Det beror på hur hög noggrannhet man vill ha – men i vårt nät har de haft 20 centimeters mellanrum, säger Ali Abdul Khaliq.

Hans doktorsavhandling lades fram i mitten av juni och finns att läsa här. 

ANNONS: Storsatsande eventet IBM Analytics University kommer till Stockholm 17-20 september 2018