Fintech, digitala lösningar för till exempel bankväsendet, finns på mångas agendor just nu. Inte minst de svenska storbankerna anstränger sig, både med egna initiativ och med samarbeten med startupföretag.

Eftersom det handlar om en ganska ny nisch så händer det fortfarande mycket, det finns gott om potential för nya lösningar i finansbranschen. Analysföretaget Juniper Research pekar ut främst tre områden i en ny rapport.

1. Bättre datautvinning tack vare GDPR
Att GDPR medför mycket jobb vet alla. Men vad man kanske inte har hunnit tänka så mycket på är de fördelar som GDPR kan ge på sikt. En sådan är bättre datakvalitet, vilket bör ge bättre dataanalys och datautvinning (data mining).

Resonemanget är att om ett företag är öppet om sin dataanvändning gentemot sina kunder ökar chansen att kunderna delar med sig av data på ett bra sätt. Om en kund uppfattar att ett företag uppträder på ett ärligt sätt ökar chansen att kunden är ärlig om information om sig själv. Och GDPR tvingar i hög utsträckning fram den här ärligheten hos företagen.

Kontentan är att företag inte kan samla in lika mycket data om sina kunder som tidigare, men att de data som samlas in är mer korrekta. Det är i alla fall förhoppningen.

2. Decentraliserade appar tack vare blockkedjan
I takt med att blockkedjeteknik används mer, så blir det enklare för fler aktörer att bygga finansiella appar. Det leder till ett mer levande ekosystem av appar, i många fall sådana som byggs med öppen källkod.

Fler aktörer, till och med individer, får större chans att påverka finansbranschen. Det gäller inte bara mindre aktörer som startupföretag, utan även nya samarbetsorganisationer med medlemmar som inte traditionellt varit aktiva i finansbranschen.

Det här betyder att de etablerade finansföretagen, som bankerna, blir mindre dominerande vad gäller finansappar. Att teknik som blockkedjan används gör att tillämpningarna som byggs blir mer distribuerade, vilket enligt Juniper leder till bättre skalbarhet och bättre säkerhet.

Läs också: Nu öppnar Nordea sina data för utvecklare

3. Kvantdatorer, så småningom
Att kvantdatorer kommer att ge helt nya möjligheter att bygga it-lösningar verkar helt klart, även vad gäller fintech. Det som är mer oklart är när kvantdatorerna blir en realitet.

På Juniper tror man att det redan i år kommer kvantdatorer som kan utföra saker som vanliga datorer inte klarar av. Om det blir så kan vi räkna med, ännu en, it-revolution. Men som brasklapp lägger Juniper in att vi inte kan räkna med bred användning av kvantdatorer förrän 2023, som tidigast.