Salesforce har uppgraderat sin AI-tjänst Einstein så att den ska kunna hantera kundtjänstärenden. Den nya funktionen heter Einstein Bots for Service. Det ska gå att automatisera hanteringen av rutinmässiga frågor och även överlämnandet till kundtjänstpersonal ska klaras av, när det behövs.

Tanken bakom den här funktionaliteten är naturligtvis att sänka kostnaderna för kundtjänsten. Men man tror sig också kunna höja kvaliteten, dels genom att en chattbot inte blir sur på ”dumma kunder”, dels för att kundtjänstpersonal ofta är ny på jobbet och oerfaren.

Läs också: Nu ska Microsofts chattbott prata mer som oss människor

En uppenbar fördel är att lösningen med en chattbot kan ge snabbare svar till kunderna, som slipper vänta i telefonköer. För ärenden som måste lämnas över till en människa kan en bot ändå samla in grundläggande information från en kund, vilket ska ge snabbare hantering. Dessutom ska chattbotens funktion förbättras kontinuerligt, tack vare maskininlärning.

Av allt att döma fungerar det bara med engelska än så länge. Men om Einstein Bots for Service blir en framgång så borde Salesforce göra lösningen tillgänglig även på andra språk, som svenska, så småningom.

Salesforce presenterar även Lightning Flow for Service för att skapa interaktiva guider som kunder kan interagera med. Einstein Next Best Action är en tjänst som föreslår rekommendationer som kan ges till kunder. Det är en regelbaserad lösning för prediktiva modeller som ska ta hänsyn till sammanhang.

ANNONS: Storsatsande eventet IBM Analytics University kommer till Stockholm 17-20 september 2018