Som Computer Sweden skrev i början av juli har Post- och Telestyrelsen, PTS, bjudit in till frekvensauktion på 700 MHz-bandet. Detta efter många turer: För ett och ett halvt år sedan avbröts en planerad auktion av regeringen, eftersom det fanns oenighet kring vilka delar av bandet som skulle avsättas för blåljusmyndigheter och försvaret.

Läs mer: Efter alla turer – nu är det dags för auktion på 700-bandet

För ett år sedan gav regeringen dock grönt ljus för auktion och PTS har bjudit in till frekvensauktion som startar den 4 december (ansökningarna om att delta ska dock lämnas in senast den 5 november).

Nu meddelar dock mobiloperatören Tre i ett pressmeddelande att de överklagar PTS beslut om auktionsförfarande för 700 MHz-bandet till förvaltningsrätten i Stockholm. De menar att utformningen av auktionsvillkoren riskerar att ”försämra konkurrensen på svensk mobilmarknad under ett decennium” och att ”de största aktörerna får möjlighet att lägga merparten av det framtida 5g-nätet under sig”.

Tre anser därmed att beslutet strider mot flera EU-direktiv, regeringens instruktion för PTS samt myndighetens egna föreskrifter om att agera konkurrensfrämjande.

Läs mer: PTS granskar sju operatörer – misstänks bryta mot roamingreglerna

– PTS bryter mot sin egen praxis och även mot hur andra länder i Europa fördelar sina frekvenser, där samtliga aktörer garanteras tilldelning. Denna kursändring riskerar att försämra för framtidens mobilkunder samt minskar även chanserna att nå regeringens mål om att vi ska vara bäst i världen på 5g, säger Johan Johansson, vd Tre Sverige i en kommentar.