Att digitalisera ett företag eller en organisation är inte så enkelt som att bara köpa in den senaste tekniken. Nej, digitaliseringen kräver förändring av både kultur och system. I en ny rapport från analysföretaget Gartner pekar analytikern Marcus Blosch på sex hinder som en cio måste ta sig över för att göra en organisation till en digital verksamhet.

1. En förändringsovillig kultur.
Många organisationer sitter fast i en kultur där det råder motstånd mot förändring och som kanske bygger på osunda hierarkier. Men digital innovation kan bara skapas om det finns ett gott samarbetsklimat på företaget, där de anställda klarar av att jobba över gränser och utforska nya idéer.

En cio som vill etablera en digital kultur bör börja med det lilla. Definiera ett digitalt tankesätt, sätt ihop en digital innovationsgrupp, och låt den nya kulturen utvecklas därifrån. Skapa kontakter mellan den här gruppen och nyckelgrupper i organisationen, säger Marcus Blosch.

Läs mer: Yngre anställda får cio:n att svettas – dissar både hjälp och verktyg

2. Begränsat samarbete och ovilja att dela med sig.
Om det inte finns en vilja att dela med sig och samarbeta så är det en stor utmaning för organisationen. Ägarfrågor och kontroll av processer kan göra människor ovilliga att dela med sig av sin kunskap. Digital innovation främjas av samarbetande tvärfunktionella team – men detta är något som anställda ofta inte är vana vid. I de tidiga stadierna är det inte nödvändigt att få ombord alla på resan. Försök hitta områden där intresse finns hos olika parter och skapa en startpunkt. Börja i liten skala och testa. Om något lyckas –använd framgångshistorien för att få det momentum som krävs för nästa steg.

3. Verksamheten är inte redo
Många ledare är fullt inne på att haka på hajpen med digitala verksamheter. Men när cio:n vill starta förändringsresan så har verksamheten ibland inte den kompetens eller de resurser som krävs. Ett tips här är att fokusera på ”early adopters” som har viljan att förändra och bli mer digitala. Och kom ihåg att det digitala kanske inte är relevant för vissa delar av organisationen.

4. Kompetensbrist.
Många organisationer är uppbyggda efter ett traditionellt mönster, efter funktioner som it, försäljning och så vidare. Förändring kan gå långsamt i sådana här miljöer. Digital innovation kräver ett annat förhållningssätt. Människor, processer och teknik behöver blandas för att skapa nya affärsmodeller och tjänster.

Samtidigt behöver anställda nya kompentenser för att skapa innovation, förändring och kreativitet, inom till exempel AI och internet of things.

I mindre organisationer kan man omdefiniera olika individers roller för att få fram mer kompetens för att stötta den digitala resan. I andra organisationer kan man skapa separata grupper för att hantera innovation.

5. Nuvarande sätt att jobba uppmuntrar inte kompetens.
Att ha rätt kompetens är viktigt men det gäller också att ha rätt metoder på plats för att man ska få ut så mycket som möjligt av den. Långsamma traditionella processer fungerar ofta inte i de digitala miljöerna. Det finns inga färdiga svar som gäller alla organisationer utan varje organisation måste hitta sitt sätt. För en del organisationer kan det var lämpligast att fokusera på produkthantering.

Läs mer: Så lyckas du stöpa om it på ditt nya jobb – 10 bästa råden

Om man skapar en digital grupp så kan denna med tiden bli tillräckligt skicklig och erfaren för att sätta större och bredare avtryck, och dela med sig av sina kunskaper till den övriga organisationen.

6. Förändring är inte lätt.
Det är ofta tekniskt utmanande och dyrt att göra ett digitalt förändringsarbete. Att utveckla plattformar, förändra organisatoriska strukturer, skapa ett ekosystem av partners – allt det kostar tid, resurser och pengar. Över tid bör företag bygga en organisation som gör förändring enklare och snabbare. För att göra det behöver de utveckla en plattformsbaserad strategi som stödjer kontinuerliga förändringar och arbeta fram principer för att sedan skapa innovation på toppen av den här plattformen.