Microsoft vill inte att deras användare ska rulla på i gamla hjulspår. För att få bort dem från det traditionella sättet att betala för Officepaketen, det vill säga engångsbetalningar, höjer de nu priset på Office 2019 och ett flertal andra produkter med tio procent.

Det kan ses som en morot för att gå över till bolagets olika molntjänster om man så vill. Där är det prenumerationsbetalning som gäller. Den högre prislappen gäller från och med första oktober.

Läs också: Klirr i kassan hos molnjättarna – när företagen lägger om it-strategi

Branschanalytikern Wes Miller från Directions on Microsoft säger att prishöjningen är en del av en bredare strategi. Tillsammans med andra prishöjningar pekar förändringarna på en tydlig önskan hos bolaget: att uppmuntra de kunder som hittills undvikit tjänster som Office 365 eller Microsoft 365, att helt enkelt ge dem en andra chans, säger han till Comupterworld.

En snabb påminnelse om skillnaderna. Office 2019 blir din för en engångssumma, det som även kallas perpetually licensed. Mjukvaran installeras på användarens dator och har inget utgångsdatum. Väljer kunder Office 365 är det en prenumeration som gäller, man köper licensen som gäller en viss period och den är molnbaserad.

Läs också: Siffror för hållbarhet för data är tveksamma

Prisökningen beror, enligt bolaget själva, på att värdet på mjukvaran har ökat. Dessutom ska den tioprocentiga ökningen också bättre motsvara kostnadern och kundernas efterfrågan, samt att den ligger i linje med priset för motsvarande molntjänster.

Det är inte bara Office 2019 som blir dyrare. Så även bolagets lokala serverprogram, on-premises servers, inklusive Windows Server 2019 Standard edition, samt den produktkategori som bolaget kallar produktivitetsservrar. Dit räknas till exempel Exchange och Sharepoint. Med den omvända prisfesten stannar inte där.

En än större betydelse tror Wes Miller nämligen att höjningen av priset på användarlicenser, så kallade client access licenses, kommer att få. Licenser som krävs för att en användare i vissa fall ska få tillgång till nödvändig mjukvara. Priset på de paketen väntas gå stiga med mellan 10 och 30 procent. Allt för att priset ska spegla efterfrågan och kostnader, säger Microsoft själva.

Till saken bör tilläggas att Microsoft inte höjt priset på de traditionella Offiepaketet sedan lanseringen av Office 2010.

Bakom förändringarna ligger enligt Microsoft en önskan om att skapa en enhetlig och transparent köpprocess, och att få kunderna att se de ekonomiska fördelarna med att gå över till molnbaserade tjänster. Wes Miller gör dock en annan analys.

”Om Microsoft hade haft en tidsmaskin skulle de ha använt prenumerationstjänster för mjukvara redan från början och inte engångsbetalningar. I en perfekt värld, vad Microsoft anbelangar, skulle Office 365 vara allt vi hade. Men vi lever i en värld där företag har investerat mycket pengar i lokalt installerade produkter”, säger han till Computer World.

En prisökning för traditionella Officeprodukter må leda till fler rubriker säger Wes Miller, men det är det högre priset på olika typer av licensvarianter, Cal:s, som är den viktigaste delen av strategin. Framför allt eftersom det är tredje gången i ordningen de höjer priset på de produkterna. Två gånger tidigare har priset höjts med 15 procent. Del i samband med lanseringen av Office 2013 och därefter när Office 2016 släpptes.

Än så länge finns bara förhandsversioner tillgängliga av den senaste Officeversionen. Något exakt datum för full lansering lyser med sin frånvaro. Men eftersom den utannonserade prishöjningen gäller från och med 1 oktober bör Office 2019 finnas tillgängligt då.