Gillar du att lösa problem? Brukar kollegor komma till dig för att få hjälp? Gillar du att agera mentor?

Om du svarar ja på frågorna ovan så är du redan vad man på engelska kallar en ”thought leader” (kanske kunskapsledare på svenska). Men hur ska du göra om du ännu inte är en sådan och vill bli det eller om du vill stärka din position ytterligare?

CIO.com ger nyttiga tips för att uppfylla den ambitionen:

1. Fokusera på ett område
Om du är erfaren inom it så är du troligtvis expert inom ett flertal områden. Men för att uppmärksammas som en kunskapsledare så är det smart att fokusera på ett område, gärna ett som handlar om ny teknik som det råder mycket osäkerhet kring.

Det underlättar så klart om du har erfarenheter, talang och passion för det område som du väljer. Fråga dig själv vad i din bakgrund som ge dig en unik infallsvinkel inom ett område.

Du blir mer trovärdig om du uttalar dig om ett område som du verkligen har nagelfarit, än om du lägger ut texten om de mest skilda områden. Och tänk för guds skull på att överdriven marknadsföring av dig själv sänker din trovärdighet.

2. Formulera ett unikt perspektiv
De bästa kunskapsledarna har inte bara djup kunskap inom ett område och förmåga att kommunicera den. De förmedlar också saker som inte andra förmedlar. Det måste inte handla om att riva ner vedertagna sanningar, att vara ”disruptiv”, men det bör vara nya tankegångar.

Identifiera problem inom ditt specialområde och lägg fram en plan för att åtgärda dem. Testa dina idéer på vänner och kollegor, och lyssna på responsen. Finslipa budskapet tills det är tillräckligt attraktivt för att väcka uppmärksamhet. Se till att det är tillräckligt omvälvande för att ge upphov till höjda ögonbryn och tillräckligt kraftfullt för att locka andra.

Läs också: Låt inte de fem dysfunktionerna sabba ditt system

3. Välj en plattform för ditt innehåll
En bra start på satsningen att bli kunskapsledare är att producera innehåll, som text och video, som du kontrollerar själv, till exempel på Linkedin, Twitter, Youtube, en bloggplattform eller kanske IDGs Expert Network. Om dina tankar är insiktsfulla kommer de att delas. Det leder till möjligheter att hålla föredrag och att utöka det egna nätverket. Det är också en bra idé att ha en egen webbsajt.

Det skadar inte att göra sig hörd ofta, till exempel med dagliga kärnfulla Twitterinlägg. Men försök att vara konsekvent i dina budskap, så väl vad gäller innehåll som utformning. Det ger fler följare.

Börja med att bestämma vilken typ av publik du vill nå, till exempel teknikexperter, företagsledare, akademiker eller studenter. Det avgör hur du ska utforma ditt budskap. Utmana dina läsare och tittare med idéer och frågor. Innehållet måste inte vara långt, men det bör bjuda på nya idéer.

Var ärlig, specifik och kärnfull. Undvik att favorisera specifika leverantörer.

4. Nätverka och konversera
Gå på rätt konferenser och läs rätt texter. Ta kontakt med ledande personer och diskutera med dem.

Om du får till bra kontakter, till exempel genom att prata på mindre konferenser, var inte rädd för att be ledande personer att rekommendera dig för större sammanhang.

Läs också: Är du kung av dataanalys? Här är listan du ska kunna bocka av

5. Var aktuell, men selektiv
Håll koll på den senaste utvecklingen inom ditt specialområde, men ge inte avkall på de visioner som du har. Undvik att ha bestämda åsikter inom varje tänkbart område.