Att flytta sin infrastruktur från en traditionell it-miljö till molnet är förknippat med utmaningar. Valen är många men för att maximalt utnyttja den nya generationens datahantering kan det vara värt att lägga denna term på minnet: multi cloud strategy, multi-molnsstrategi. Det vill säga: använd flera molntjänster för att nå bästa resultat.

Genom att knyta till sig flera molntjänster i en och samma heterogena arkitektur är man inte lika beroende av en leverantör. Det gäller alla tjänster, infrastructur-as-a-service (IaaS), platform-as-a-service (PaaS) eller software-as-a-service (SaaS). Organisationen blir mer flexibel och agil då varje program kan jobba mot den tjänst som är bäst i varje specifikt fall.

Strategin att stå på flera ben kan också leda till en mer effektiv användning, och pengarna.

– Kostnadsoptimering är en stor fördel. Inte så mycket att vi spenderar mindre pengar genom att satsa på flera molntjänster, utan snarare att vi kan hantera riskerna bättre. Genom att inte vara låsta till en leverantör har vi kunnat köra vissa applikationer i en privat miljö och andra i en publik miljö, samtidigt som de kan hållas sammankopplade, säger Glenn Pinnel, it-chef på färgföretaget Benjamin Moore & Co.

Här följer några goda råd som amerikanska CIO ställt samman.

Gör er hemläxa

En mer effektiv användning betyder inte mindre komplicerade processer. Utmaningarna med en strategi för flera molntjänster är tuffa. Liksom så ofta måste man känna sig organisation och utveckla en djupare förståelse för tjänsterna som står till förfogande på marknaden. Man måste göra ett noggrant förarbete. Det inkluderar en gedigen planering säger Donald Faatz, som jobbar med säkerhetslösningar på Carnegie Mellon University.

Läs också: Klirr i kassan hos molnjättarna – när företagen lägger om it-strategi

– Använd ramverk för införandet av molntjänster för att få en bestämd process, för att identifiera applikationer, välja molnleverantörer och hantera pågående uppgifter som kopplas ihop med publika molntjänster. Utbilda personalen i dessa ramverk och detaljerna kring att använda arkitektur, tjänster och verktyg från specifika leverantörer, säger han.

Ny strategi kan också innebära nya risker. Så även om ni gjort en bedömning, gör en ny för förutsättningarna är inte längre de samma. Det är också viktigt att se över hur tjänster tas ur bruk. Hur och var data lagras eller hanteras är en viktig del av en applikation. Ha koll på hur data flyttas mellan olika säkerhetsprotokoll och plattformar.

Innan ni rullar igång er nya multi-molnsstrategi kan det vara en god idé att genomföra en inventering av alla applikationer som finns i organisationen. Hur många är de, hur hänger de ihop och vilket värde tillför de företaget. Vilka kan tas bort, vilka kan användas som SaaS och vilka kan flytta in i en publik molntjänst?

Det tycker Thomas Martin är goda råd som han själv använde när han arbetade med General Electrics molnövergång.

Bygg om it-avdelningen

Personalen som är satta att hantera övergången till molntjänsterna måste få en chans att fokusera enbart på den uppgiften. De behöver en egen organisation för att säkerställa att de kan hantera expansionen och arbetsbördan. Det rådet kommer från Grant Bourzikas, informationssäkerhetschef och vice vd för Lab Operations på säkerhetsföretaget McAfee.

– Tillväxt i det publika molnet kräver ny kompetens som kanske inte finns på den traditionella it-avdelningen. Det kan handla om roller som molnarkitekt, automationsingenjör eller produktchef. Företagen måste anställa, utbilda eller certifiera sin personal och tänka över hur deras molnorganisation följer affärsverksamheten, säger han.

Liksom många andra jobbar McAfee med en hybridmiljö. De har två publika moln och ett privat. Alla tre används för externa och interna behov, men de publika använder främst IaaS och PaaS. Applikationerna delas upp i kategorier efter en central konsolideringsplan för att avgöra vilka som hamnar var. Variablerna är bland andra om programmet kan byggas om för andra syften, kan det flyttas över i sin helhet, kostnader och egenskaper.

Prioritera integration

Centralt för att jobba med flera molntjänster parallellt är integration mellan valda tjänster. En första åtgärd är att se till att rätt api, programmeringsgränssnitt, är på plats så systemen kan prata med varandra utan fördröjning.

Färgbolaget Benjamin Moore som gått över till molnet har till exempel tagit fram en tjänst där kunderna kan beställa färg på ett effektivt sätt. För denna tjänst har de använt ett moln för back-endarbete, en annan för front-end samt ytterligare moln för att göra sajten och kringliggande program.

Läs också: Tre vanliga misstag företag gör vid flytten till molnet

– All infrastruktur och alla applikationerna skapar tillsammans en sömlös B2B-lösning. Att göra allt detta i ett och samma moln hade varit mycket svårare. Nu kan vi välja den bästa infrastrukturen för varje applikation, säger Glenn Pinnel.

Hantera tillgången och skydda informationen

Fler plattformar kan också betyda fler ingångar för angrepp, sårbarheten kan bli större. Nyckeln är att ha rutiner för att identifiera och verifiera användarna. Kräv verifiering i flera steg är ett hett tips från Donald Faatz. Utöver det bör företagen tydligt definiera användarrättigheterna.

– Det inkluderar att skapa en rad roller som har ansvar för både delade- och användarspecifika ansvarsområden över de olika molnen, säger han.

Av allra största vikt är att skydda data från obehöriga. För att förhindra detta kan man kryptera informationen. Och naturligtvis vara noggranna med hur nycklarna till krypteringen hanteras, och hur de kan användas i de olika tjänsterna. Och som vanligt, se till att ha bra back up-system på plats som möter företagets krav och behov.

Håll koll på kostnaderna

Molntjänster säljs ofta in som en billigare och mer prisvärd lösning än traditionell it-miljö. Oftast betalar man bara för precis det man behöver. Men ju fler tjänster man använder, desto svårare är det att ha en överblick. Överväg noga de olika kostnader som kan uppstå, inklusive de kostnader som kan uppstå för till exempel kompetensutveckling, administration och problemhantering.


ANNONS: Storsatsande eventet IBM Analytics University kommer till Stockholm 17-20 september 2018