Det konsolideras friskt nu i den svenska och nordiska it-branschen. En av årets flitigaste förvärvare i bolagsdjungeln är driftbolaget Telecomputing, som nu gör sitt sjätte förvärv på kort tid. Den här gången är det svenska Excanto, som främst är inriktat på it-lösningar till fastighetsbranschen, som slukas. Excanto omsätter 114 miljoner kronor och har 52 anställda i Stockholm, Göteborg, Uppsala, Malmö och Lund.

Med de sex förvärven som gjorts i år, där den svenska trion Excanto, Lanteam och Ibiz samsas med den norska, som utgörs av Keystep, 99X och Digisys, räknar koncernchef Terje Mjøs med att årsomsättningen kommer att vara 65 procent högre än innan stora plånboken öppnades på vid gavel.

Läs också: Förre Evrychefen har stora planer för Telecomputing – köper svensk Microsoftfavorit

Den tidigare omsättningen på 1,45 miljarder norska kronor ser nu ut att landa på drygt 2,4 miljarder, och bolaget kommer att ha cirka 1 100 anställda fördelat på elva orter i fyra länder. Av dessa 1 100 finns knappt 500 i Sverige och drygt 600 i Norge. Totalt har köprundan inneburit cirka 400 nya kollegor.

– Vi har haft sex main targets och vi har lyckats landa alla sex. Vi har gjort väldigt mycket under första halvåret. Så nu har vi en hel del arbete att göra med integrationen i Telecomputing, säger Terje Mjøs.

Så nu är ni färdiga?

– Jag säger inte att det inte kan komma mer, men integrationsarbetet har första prioritet under resten av året.

Går det att säga något om hur ni tänkt med de här sex bolagen? Finns det någon särskild tanke eller någon anledning till att allt sker så snabbt?

– Det är klart att det hade varit med idealt hade varit att ta det mer sekventiellt, men man måste agera när möjligheten finns där. Vi tittar på förvärv utifrån tre kategorier. Kan det tillföra nya tjänster och göra Telecomputing bättre? Kan det stärka oss i en ny geografi? Eller har bolaget kommit till ett läge där det är dags att ta nästa steg? Alla sex passar in i de kategorierna.

Läs också: Telecomputing sommarshoppar – köper svensk systemintegratör

Excanto handlar framför allt om kategori ett, det vill säga nya tjänster, i det här fallet riktade mot fastighetsbranschen.

– Excanto har vi haft en dialog med i nästan ett år, och det tog lite tid att få det dit vi ville, men till slut blev vi överens. För oss är det en ny bransch och en vertikal som blir viktig i Sverige. Det är en rasande snabb teknisk utveckling i fastighetsbranschen, som i flera andra branscher. Med Excanto tar vi nu ytterligare steg för att bli kundens bästa partner för digitalisering, säger Terje Mjøs.

Och Excantos vd Marcus Lindstedt gav alltså med sig till slut, och kommenterar affären så här:

– Tillsammans blir vi en ännu starkare aktör på den nordiska marknaden och kan erbjuda våra kunder bättre tjänster till en marknad i starkt tillväxt.

För de andra svenska bolagen har Telecomputing också haft tydliga kategorier. Även Ibiz handlade om ny kunskap, inom integration, och i Lanteams fall var det två kategorier som spelade in, dels att man ville bli starkare i Göteborg, dels att de var duktiga på klientförsäljning.

Hur mycket Excanto kostar vill man inte uppge. Inte heller hur mycket pengar Telecomputing har lagt totalt på sin nya sextett.

– Det avslöjar vi aldrig. Men vi tycker så klart att det är en bra deal för Telecomputing, och för de förvärvade företagen. Många av våra kunder tittar mot molnet och vi har fått in god rådgivningskompetens när det gäller hur man ska tänka kring legacy kontra molntjänster. Dessutom räknar vi med att kunna ha en hel del korsförsäljning på nya kunder. Vi blir mer slagkraftiga nu, och en bättre leverantör för våra kunder.