Morgondagens arbetsverktyg vilar till stora delar på artificiell intelligens och maskininlärning. Data är det nya guldet, som kan vässa allt från interna arbetsprocesser till kunderbjudanden. Men det kräver inte sällan att ny kompetens kommer in i företagen, eller att befintlig kunskapsbas uppdateras. Tjänster som data scientists och ai-experter är svåra att tillsätta. För att inte hamna hopplöst efter har många bolag valt nya samarbeten och nya utbildningsvägar, skriver amerikanska CIO.com.

Los Angeles County är en av USA:s största myndighets­organisationer. De har liksom många andra svårt att rekrytera personal för automation, beslutsstöd och ai. För att underlätta arbetet har de inlett samarbeten med lokala utbildare och tagit fram praktik­program som kanaler mellan skola och arbetsgivare. Men de har också vänt blicken inåt och fångat upp den expertis som finns inom organisationen.

Murtaza Masood
Murtaza Masood, Los Angeles County.

Anställda som intresserar sig för ämnet kan få ersättning för kursavgifter eller utbildas internt, säger Murtaza Masood, tidigare it-chef som numera jobbar på myndighetens hr-avdelning. Valet av utbildningsområde hänger ofta på behovet.

– Affärsiniativ leder till plattformsval, vilket leder till en ökad efterfrågan på utbildning kring de specifika verktygen, säger han.

Konsultbolaget Capgemini söker även de ai-experter på bred front. De har visserligen anställt dataanalytiker, men också erbjudit redan anställda att vidareutbilda sig. De har tagit fram ett digital accelerations­centrum där anställda kan lära sig om ny teknik.

– Vi har en slags sandlådemiljö där vi kan testa mjukvara i ett labratorium. Vi experimenterar med ett dussintal olika ai-tekniker, säger bolagets ansvarige för strategisk innovation, Tom Ivory.

Läs ocksåAI ger bättre och snabbare svar än handläggarna på Lantmäteriet

På ett likande sätt arbetar konsultbolaget Avande här i Sverige.

– Just nu jobbar vi med en kund i ett projekt, ett proof-of-concept, där vi testar teknik utan krav på leverans. Vad innebär det att använda ai-teknik, hur översätter vi detta till vår verksamhet? Projektet stöttas av en cio, men det är själva verksamheten som jobbar i projektet. De testar chattbottar och verktyg för maskininlärning. Vi bidrar med kunskapen via våra konsulter, säger Wictor Wilén, innovations­ansvarig för digitala arbetsplatser på Avanade.

Wictor Wilén
Wictor Wilén, Avanade.

Både ur Avanades perspektiv och deras kunders perspektiv ser han ur efterfrågan på de aktuella områdena ökar. I vissa fall har de delvis rätt kompetens, i andra fall är det tekniken som inte riktigt är på plats. Att rusta hela organisationen för en vardag där artificiell intelligens är verktyget framför andra är en nödvändighet – ett krav för att överleva, säger Wictor Wilén.

– Ai är så himla brett. Men det är väldigt viktigt att ha en strategisk vision. Det man måste ta reda på är hur man ska arbeta med tekniken, säger han.

De två nämnda projekten från Capgemini och Avanade är exempel på hur test och experiment kan leda fram till ny kunskap. Men det är kanske begränsat till vissa delar av företaget.

Läs ocksåNy gratiskurs ska göra Finland marknadsledande på AI – du kan också gå den

Det finns bolag där alla måste vara uppdaterade på den senaste tekniken. Salesforce är ett exempel. De har ai-komponenter i ett flertal av sina produkter och tjänster, till exempel sina crm-plattformar. Det betyder att Salesforces anställda behöver ha åtminstone grundläggande kunskaper på området. Därför har de tagit fram en special­anpassad tränings­plattform, som även är en del av ett externt utbildningsverktyg. Det har visat sig vara framgångsrikt även för personer som inte jobbat med automation och dataanalys tidigare.

Ytterligare ett sätt att fånga upp och ta till vara intern expertis är genom nätverk och mentorsprogram. Där kan såväl grundläggande kompetens­frågor som mer avancerad områden. Hur de är utformade beror på arbetsgruppen.

Darien Kindlund
Darien Kindlund, Insight Engines.

– Vi börjar genom att stegvis utsätta ny personal för små delar av vår utvecklingsprocess, där förändringarna de gör påverkar produkten och våra kunder. Sen går de vidare med att förbättra arbetsflödet, allt under övervakning av erfarna mentorer, säger Darien Kindlund, teknikansvarig på dataanalys­företaget Insight Engines.

65 procent av de anställda på bolaget, oavsett om de jobbar på tech-sidan eller inte, är utbildade på detta sätt. Särskilt med fokus på maskin­inlärning, natural language processing och data science.

Nyckeln är att hålla jämn takt med utvecklingen. Kunskap är en färskvara, och medarbetare måste ständigt få stöd för att hålla sig uppdaterade. Ett råd är därför att löpande hålla utbildningar för företagets olika avdelningar i takt med att produkterna utvecklas. Det går inte att ”över-utbilda”, säger en återförsäljare som intervjuas av CIO.com.

För företag som investerar i sina anställda finns alltid risken att de lämnar företaget. Sådana opportuinister kommer alltid att finnas, men för it-branschen kan det göra mer skada att strunta i att vidareutbilda personalen. På dagens arbetsmarknad är det snarare ett krav för att lyckas i sin rekrytering. Arbetsgivare som ger de anställda incitament att jobbar kvar ses ofta som bättre arbetsplatser, skriver CIO.com.

ANNONS: Storsatsande eventet IBM Analytics University kommer till Stockholm 17-20 september 2018