Augmented reality, eller förstärkt verklighet som det ibland kallas på svenska, spås växa enormt de närmaste åren och förändra hur företag och människor agerar i grunden. Enligt analysföretaget ABI Research förväntas marknaden för AR växa med 460 procent under 2018 jämfört med året innan, från 943 miljoner dollar till 5,3 miljarder dollar. Till år 2020 är prognosen att omsättningen ökar till hela 49 miljarder dollar, en ökning med 980 procent från 2018.

På konsumentmarknaden har augmented reailty än så länge varit förknippad med den oerhört populära appen Pokemon Go, som släpptes 2016 och som laddats ned mer än 750 miljoner gånger och bidragit till 1,2 miljarder dollar i intäkter till spelutvecklaren Niantic. Men konsumentdelen har ännu inte nått sin fulla potential.

Läs också: Nu vill HP kränga VR till företagen: "tekniken är mogen"

På företagsmarknaden däremot – där är tekniken mer utvecklad och internationella företag investerar som aldrig förr i AR-teknik. 

Johan Castevall
Johan Castevall.

Det är inspirerande och kul för oss som är verksamma på AR-marknaden. Men vi ser också en oroväckande trend; Sverige och svenskt näringsliv är tyvärr på väg att halka efter. Det finns tydliga undantag, men generellt har alldeles för få nordiska bolag kommit tillräckligt snabbt ur startblocken.
Skillnaden kan bäst beskrivas som att företag i Sverige är intresserade men ”vill vänta och se”, medan det i utlandet redan investeras och implementeras.

Vi är verksamma på en global marknad och anser oss ha en god överblick över utvecklingen globalt. Och tecknen är otvivelaktiga – företag i Asien och USA är betydligt längre fram i tanke och handling.

Varför är det så allvarligt?
AR är en viktig del av digitaliseringen för företag och industri och kommer kunna ge klara konkurrensfördelar.

Det här är en artikel från IDG Opinion Vill du också tycka till om något? Så här gör du. »

Ett företag kan med hjälp av AR uppnå avsevärt effektivare och snabbare projektering, produktion, leverans, installation och service. AR är ett paradigmskifte för i stort sett alla processer och teknikens sprängkraft kan jämföras med lanseringen av smarta telefoner.

Viktiga framgångsfaktorer för AR är användbarhet och enkelhet och då spelar både val av applikationer och enkelhet i interaktionen stor roll.

Som vi slog fast i början så väntas den här marknaden växa explosionsartat. Det betyder stora möjligheter för den som är redo att hoppa på tåget. Och raka motsatsen för den som väljer att stå kvar på perrongen.
Om svenskt näringsliv fortsätter ha missuppfattningen att AR-teknik är en bransch ”att hålla koll på” och ”potentiellt intressant framöver” blir det nog perrongen överbefolkad.

Läs också: Google utmanar Apple om AR-utvecklarnas gunst med nya verktyg till Android

Vid tidigare teknikskiften i Sverige har staten och politikerna spelat en avgörande roll för den nya teknikens genomslag, därför välkomnas också ett högre engagemang från politiskt håll. Signalpolitik vore i det här sammanhanget bra. Om beslutsfattare – med näringsminister Mikael Damberg i spetsen tydligt visade sin tro på området skulle det innebära en mycket viktig signal.

AR är ett strategiskt viktigt område, som rätt adresserat kommer att stärka svenska företags internationella konkurrenskraft genom effektivare arbetsprocesser och sänkta kostnader. Men då krävs att Sverige vaknar. Annars riskerar vi att Sverige hamnar hjälplöst efter.

Johan Castevall, vd XMReality
Joakim Nydemark, vd Crunchfish